Scandic Pelagic i Sverige har återigen blivit Sweden Pelagic

Danska Scandic Pelagic A/S har sålt sina svenska dotterbolag och deras verksamhet till Västkustfisk SVC AB. Västkustfisk SVC AB var tidigare minoritetsägare i det danska bolaget och den andelen har överlåtits till FF Skagen A/S som därmed är enda ägare av Scandic Pelagic A/S. Nytt namn för hela den svenska verksamheten är Sweden Pelagic.

De svenska bolagen har därför också bytt namn Sweden Pelagic Västervik AB, Sweden Pelagic Ellös AB och Sweden Pelagic Gotland AB. De två förstnämnda är dotterbolag respektive dotterdotterbolag till Västkustfisk SVC AB medan bolaget på Gotland med verksamhet i Ronehamn huvudsakligen är ägt av gotländska fiskare.

 

Västkustfisk SVC AB som ägs av Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund är också moderbolag till Bua Shellfish AB (75%), Sweden Seafood Göteborg AB (75%).

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!