Bättre fiskeriförvaltning skulle större tillgång till proteinrik föda

Fisk och skaldjur har en central plats i många människors mathållning och är ett klimatsmart alternativ till kött. Enligt uppgifter från Marine Stewardship Council (MSC) får över tre miljarder människor i världen minst 20 procent av sitt dagliga animaliska protein från fisk och skaldjur, många av dem i det globala syd. Många fler är också på ett eller annat sätt beroende av fiske och sjömat för sitt arbete och uppehälle. År 2050 beräknas världens befolkning nå tio miljarder invånare.

Ska hälsosam och näringsrik mat kunna garanteras för en växande befolkning menar MSC att det är hög tid att ställa om till en mer hållbar och rättvis livsmedelsproduktion. I takt med att världens befolkning växer, ökar därmed pressen på den värdefulla naturresurs som maten från våra sjöar och hav är. Under de senaste 30 åren har världens konsumtion av fisk och skaldjur mer än dubblerats. Tyvärr fiskas så mycket som en tredjedel av de globala fiskbestånden på ohållbara nivåer.

En ny forskningsstudie visar enligt MSC dock att en bättre förvaltning av det globala fisket skulle göra det möjligt att ta upp mer mat ur haven samtidigt som den biologiska mångfalden i haven kan skyddas. Om hela världen ställde om till hållbart fiske, skulle vi kunna ta upp ytterligare 16 miljoner ton fisk och skaldjur varje år. Marine Stewardship Councils analys visar det skulle ge så mycket extra protein att det skulle räcka för att täcka årsbehovet hos 72 miljoner människor.

Med ett väl förvaltat fiske kan bestånden och ekosystemen också återhämta sig, vilket leder till ökade mängder fisk och skaldjur. Vi vet också att livskraftiga bestånd och välmående ekosystem är en förutsättning för att klara de påfrestningar klimatförändringarna har på haven. Att bevara rika marina tillgångar kan gå hand i hand med att fler människor får det protein de behöver. Men då krävs att världens länder visar vilja och förmåga att samarbeta.

Allt fler fiskeföretag fiskar dock hållbart. År 2020 var 409 fiskerier runt om i världen certifierade enligt MSC:s tuffa standard för hållbart fiske. Ytterligare 89 befinner sig i utvärderingsfasen. Sammanlagt motsvarar detta att 15 procent av världens fångster sker på livskraftiga bestånd.

För att skynda på den positiva förändringen mot mer hållbarhet, behöver fiskerierna stöd från berörda länders regeringar. Bland annat genom att dessa ser till att fångstkvoterna är i linje med vetenskapliga rekommendationer som tar hänsyn till ekosystemens funktion. Dessutom måste åtgärder vidtas mot olagligt, oreglerat och orapporterat fiske. Skadliga subventioner måste avskaffas. Ett viktigt utvecklingsområde är att mer av den fisk som fångas blir mat till människor.

Till och med världens rikaste länder har svårt att komma överens om en hållbar förvaltning av fiskebestånden. Så sent som i december förra året blev sillen i Nordatlanten och Arktiska havet av med sin MSC-märkning, just för att några av de inblandade ländernas politiker inte kunde komma överens. Men EU är inte problemet i sammanhanget vilket MSC antyder. Problemet är Färöarna, Island och Grönland som sätter helt egna kvoter utan att bry sig om överenskommelser.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!