Industrifiske är också konsumtionsfiske

Med industrifiske menas pelagiskt fiske till fiskmjölsfabriker för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja samt pelagiskt fiske för foderändamål. Det kallas också foderfiske och är till stor del ett storskaligt fiske men inte helt och hållet. Det som fiskas till foder för pälsdjursfarmer fiskas till stor del av mindre trålare medan det som fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja i huvudsak fiskas till av större pelagiska trålare. Dessutom finns ett rent konsumtionsfiske som utförs av både stora och små trålare.

Det som fiskas till konsumtion landas i bl.a. i Peterhead, Lerwick, på Färöarna, Hirtshals, Skagen, Ellös, Rönnäng, Kungshamn, flera hamnar i Öresund både på den danska och svenska sidan, Simrishamn, Nogersund, Karlskrona, Västervik, Ronehamn samt en mängd hamnar i Norrland där den landade strömmingen (sillen) bland annat används till surströmming. Det som fiskas till foder landas i huvudsak i Nogersund, Norrsundet, Ronehamn, Grenå och i Finland medan det som går till fiskmjöl och fiskolja landas i Skagen, Hanstholm och Thyborøn, I Norge och i FInland.

När det gäller industrifisket i Östersjön handlar det om fiske av skarpsill och sill. När det gäller skarpsill finns det ingen efterfrågan bland konsumenter i Sverige vilket innebär att det inte finns någon möjlighet att fiska skarpsill för svenska konsumenter. När det gäller sill/strömming från Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken så är efterfrågan även den mycket låg. Detta främst på grund av miljögifter i sillen/strömmingen. Livsmedelsverket rekommenderar bar en begränsad konsumtion även om det idag är så att sillen i södra Östersjön och strömmingen (sillen) i Östersjön idag innehåller gifthalter långt under gränsvärdet.

Den låga efterfrågan gör att priset på strömming/sill förr konsument är mycket lågt och en båt får lika mycket betalt för att. sälja sillen till fiskmjöls- och fiskoljefabriker samt som foder som till konsument. Det är då enklare att sälja till fabrikerna eftersom skarpsillen ändå går dit och de flesta fångster består oftast av sill med lite skarpsill som bifångst.

Att sälja sillen till fiskmjöls- och fiskoljefabrikerna har dock även andra fördelar. I processen kan miljögifterna tas bort och det färdiga fiskmjölet och fiskoljan är utan de miljögifter som finns i sillen/strömmingen.

Fiskmjölet och huvuddelen av fiskoljan går till tillverkning av foder för fiskodlingar (lax, röding, regnbåge) men en mindre del av fiskoljan går till omega-3-produkter som säljs direkt till konsument som kosttillskott med mera. Det som används till fiskodling blir i slutändan mat för människor. Idag går det åt mindre än ett kilo foderfiske för att producera 1 kilo lax.

Huvuddelen av den landade foderfisken, skrapfisken, industrifisken från Östersjön hamnar alltså i slutändan på konsumentens tallrik i forma av lax. Giftfri lax istället för strömming som kan innehålla skadliga mängder av gifter. Sill från södra Östersjön innehåller däremot inga farliga mängder med miljögifter och skarpsill gör det definitivt inte.

Skarpsill från Skagerak, sill från Kattegatt, Skagerak, Nordsjön och Nordatlanten samt makrill från Skagerak, Nordsjön och Nordatlanten fiskas och landas av både små och stora båtar i huvudsak för konsumtion. Industrifisket i Nordsjön är inriktat på skarpsill och tobis samt om båten har dansk flagg även vitlinglyra. I Nordatlanten handlar industrifisket främst om blåvitlingfiske.

Större delen av det pelagiska fisket, även det storskaliga pelagiska fisaket är alltså direkt eller indirekt ett fiske för konsumtion. I Skagerak, Nordsjön och Nordatlanten är det i huvudsak ett direkt konsumtionsfiske och i Östersjön är det i huvudsak ett indirekt konsumtionsfiske genom att strömmingen/sillen och Skarpsillen går omvägen över fiskmjöls- och fiskoljefabrikerna och laxodlingarna innan den konsumeras som giftfri lax istället för problematisk strömming.

Nog kunde det vara bra om mer skarpsill och sill från Östersjön kunde konsumeras direkt men för det krävs ett förändras attityd såväl från konsument som från Livsmedelsverket. Att förbjuda eller begränsa en viss sorts fiske skulle inte hjälpa ett endaste dugg.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!