Garnfiskeförbud i nordvästra Skåne?

I ett förslag från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) om nya fiskeförbudszoner och mycket annat kring bl.a. Skånes kuster ingår ett förbud mot garnfiske för fritidsfiskare i nordvästra Skåne. Detta kritiseras nu av fritidsfiskare som menar att det får negativa konsekvenser för flera skånska fiskehamnar:

– Det är en katastrof, säger Mats-Ola Wessman, fritidsfiskare.

[…]

– Jag trodde inte det var sant eller att det ens var möjligt. Så kom det här som en örfil, säger Swen Nilsson, ordförande Kullens Fiskareförening.

Blir förslaget verklighet blir det förbjudet att fiska med nät i stora delar av Nordvästra Skåne.

– Det innebär att från Domsten till Hallandsgränsen är det helt slutfiskat för oss som har det som hobby, säger Mats-Ola Wessman, fritidsfiskare och ordförande i Nyhamns Byalag.

Mats-Ola Wessman från Nyhamnsläge har fiskat i hela sitt liv och menar att förslaget får stora konsekvenser för fiskehamnarna runtom i Skåne.

Wessmans uttalanden är märkliga då fritidsfiskare inte få sälja sin fångst och deras privata landningar för egen konsumtion kan omöjligen vara så stora att de skulle ha nån som helst effekt för en fiskehamn. Hans uttalande är obegripligt om det inte är så att det finns fritidsfiskare som olagligen säljer sin fångst och därmed också har svarta inkomster. Som jag ser det finns det ingen anledning till att det ska vara tillåtet för fritidsfiskare att använda garn. Det kan nog förbjudas i hela landet och överallt.

De många olika förslag från HaV som är ute på remiss har kritiserats av sportfiskare och deras organisation Sportfiskarna som bland annat tycker att inga ingrepp som stör sportfiskares nöjesfiske får göras. Däremot anser de att yrkesfiske gärna får hindras. Nöje före försörjning är deras modell.

Själv har jag varit kritisk till målet om 30% skyddat hav då jag anser att det redan är uppnått i Västerhavet men inte syns då myndigheterna inte räknar alla skyddade områden. Exempelvis räknas inte ett av de största skyddade områdena på Västkusten, 8-fjordar-området, in i de skyddade områdena.

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!