Sveriges största fiskebåt GG 64 Astrid Marie är klar

Nya GG 64 Astrid Marie med anropssignal SBUY är klar, registrerad i EU:s fiskebåtsregister från den 1 januari och så vitt jag förstår levererad från Karstensens Skibsværft i Skagen. Ägare av båten är väl antagligen Astrid Pelagic AB som dock sannolikt kommer att hyra ut den till Astrid Fiske AB som bedriver Astrid-koncernens fiskeriverksamhet. Ägare av Astrid-koncernen är familjen Johansson på Rörö. Hemmahamn för båten är Rörö.

GG 64 Astrid Marie på provtur 16 december 2020. Bild: Kent Bandholm/Bandholms Skibsbilleder

Båten blir med sina 1 622 bruttoton och längd på 63,85 meter den största svenskflaggade fiskebåten om än inte den största svenskägda.

Astrid Marie är en pelagisk trålare och i motsats till vad som är vanligt bland familjen Johansson stora båtar så saknar den utrustning för att fiska med snörpvad (ringnot). Huvudmotorn är förstås en ​Wartsila 6L32E2 på 2 999 kW för en större motor kräver så vitt jag förstår en annan behörighet hos skepparen. Hjälpmotorerna är två Caterpillar-dieslar på tillsammans 1 480 kW medan sidopropellrarna är två stycken Brunvoll med 700 kW var.

RSW-tankarna (kyltankarna för fisken) är på 1 375 kubikmeter och RSW-anläggningen är enligt Karstensens på 2 gånger 850 kW.

GG 64 Astrid Marie på provtur 16 december 2020. Bild: Kent Bandholm/Bandholms Skibsbilleder

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!