Projekt för att återställa korallrev i Koster- och Väderöfjordarna

Kosterhavets nationalpark, Väderöfjordens naturreservat och Väderö-Kosters Natura2000-område i norra Bohuslän har två existerande och levande rev av kallvattenkorall, ögonkorall (Lophelia pertusa). På fyra andra lokaler, där det tidigare funnits levande korall, finns numera bara döda korallskelett. På 1930-talet fanns det tre kända levande korallrev,  de fanns på 80-90 meters djup nordost om Väderöarna, utanför Havsstenssund i Tanums kommun, samt i Säcken-området nordväst om Strömstad. Förutom korallreven i Kosterhavet finns det också korallrev i Brattenområdet.

Ett projekt vid Göteborgs universitet som heter LIFE Lophelia syftar till att utveckla metoder för att restaurera ögonkorallrev med hjälp av artificiella rev vars ytstruktur och form underlättar för korallarverna att sätta sig fast och påbörja kolonibygget.

Ögonkorall behöver sedimentfria ytor som ligger en bit ovanför havsbottnen, och larverna dras till små skrymslen och hål att gömma sig i. De artificiella reven ska kunna massproduceras och syftet är att restaurera korallreven i området i stor skala så att det verkligen gör skillnad. Målen för projektet är:

 • Att vidareutveckla en metod med konstgjorda revstrukturer, som prövats vid restaurering av tropiska korallrev, för att passa ögonkorallen Lophelia pertusa.
 • Att kostnadseffektivt restaurera tidigare kända områden med död och levande ögonkorall i Kosterfjorden-Väderöfjorden.
 • Att öka den biologiska mångfalden med levande rev.
 • Att ögonkorallreven så småningom ska bidra till gynnsam bevarandestatus i området.
 • Att sprida kunskap om ögonkorallen och hur korallrev kan restaureras.

Långt innan projektet startades så försökte forskare skapa nya rev vid Säcken nordväst om Strömstad genom att placera olika typer av betongblock på botten. Betongreven som placerades ut var av tre olika typer: fyrkantiga block, oregelbundna block och en typ som liknade sandslott med höga tinnar. På många av de komplexa gamla betongreven hittade projektets forskare en rik biologisk mångfald när de filmades sommaren 2020. Dock inga ögonkoraller.

Nu har inom ramen för projektet LIFE Lophelia även satt ut så kallade settlingspaneler (ställningar) inom trålskyddsområdena vid Väderöarna, Ullvillarna, Björns rev och Säcken samt ett mätinstrument på Ullvillarna som mäter salthalt, temperatur, strömhastighet och turbulens.

Settlingspanelerna är till för att fånga upp larver av ögonkorall och andra organismer. De kommer vara kvar i 2 år, dvs. till våren 2023, mätinstrumentet i 2 månader. Forskarna har med anledning av detta gått ut med en varning till yrkesfiskare med angivna positioner för panelerna och mätinstrumenten.

Positionerna de angivit är:

 • Väderöarna: Nr 8 (yellow) at 83 m, N58° 35 265, E 11° 04 895
 • Väderöarna: Nr 10 (red) at 84 m depth, N 58° 35 258, E 11° 04 885
 • Ullvillarna: Nr 1 (yellow) at 80 m, N 58° 49 193, E 11° 04 710
 • Ullvillarna: Nr 4 (red) at 82 m, N 58° 49 200, E 11° 04 715.
 • Ullvillarna ADCP:  58°49.600 N, 11°05.039 E
 • Björns rev: 58°52.352 N, 11°05.461 E, saknar tyvärr koordinater för panel 2, men de är ganska nära varandra
 • Säcken: 59°00.822 N, 11°06.967 E
 • Säcken: 59°00.818 N, 11°06.984 E
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!