Båtrockad i mellersta Bohuslän

Den tidigare LL 9 Svartskär har sålts av ägaren, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niklas Hallberg). Bolaget har nämligen i en bytesaffär köpt den senaste LL 97 Zenith från Bryggvingen AB (Erik Lyräng) på Lyr och döpt om den till LL 9 Svartskär. Samtidigt har Bryggvingen AB övertagit den tidigare LL 9 Svartskär som blivit LL 97 Zenith.

Den nya LL 9 Svartskär är en mindre båt än den tidigare specialbyggda båten. Båda är dock byggda för att kunna skötas av en person. Erik Lyräng som tidigare bytt upp ner sig till en mindre båt har nu återigen bytt upp sig till en något större men kanske mer lättanvänd än den båt han hade förra sommaren. Erik Lyräng fiskar framförallt kräfta men även en del fisk.

LL 9 Svartskär, numera LL 97 Zenith. Bild: Terje Fredh

Niklas Hallberg har för sin del köpt en båt som är lämplig för det räkfiske han bedriver i Gullmarsfjorden och Kosterfjorden samtidigt som den sannolikt är billigare än den tidigare nybyggda båten och därmed kan fisket lättare går runt ekonomiskt.

Den nya båten är längre än 12 meter och han riskerar därmed att bli tvungen att installera övervakningskameror ombord enligt EU:s nya regler. Den gamla båten vilket alltså är den nuvarande LL 9 Svartskär var kortare och har dessutom några övervakningskameror monterade även om inget material spelas in och sparas.

GG 348 Milton, numera LL 9 Svartskär.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!