Fiskarna vid fjordarna – L 654 Pia Glanz

På Jyllands västkust finns det två lite större laguner med bräckt vatten, Nissum fjord och Ringkøbing fjord. Vid deras slussförsedda förbindelse med Nordsjön ligger det var sitt fiskeläge, Thorsminde respektive Hvide Sande. Tidigare har båda fjordarna haft ett omfattande fiske av ål och skrubba men Thorsminde och Hvide Sande är fiskelägen där fisket framförallt äger rum i Nordsjön. Fiske av plattfisk är det viktigaste fisket i bägge fiskelägena och det sker i huvudsak med garn och snurrevad.

Ett av de fiskeriföretag som har sin bas i Thorsminde är P/R L 654 Pia Glanz vars delägare är John Christensen (70/100), Brian Kjærgaard Jensen (20/100) och Jannich Christensen (10/100). Brian Kjærgaard Jensen är syskonbarn till John Christensen. Många landningar sker dock i Thyborøn och båten ligger otta i Thyborøn även om Thorsminde är hemmahamn. Partrederiet äger L 654 Pia Glanz, en båt på 475 bruttoton som levererades från Vestværftet i Hvide Sande år 2019. Det är en båt som är byggd för snurrevadsfiske (skotsk snurrevad/fly shooting) och trålning.

Partrederier redovisar inga ekonomiska siffror. Antalet anställda är normalt 8 stycken men just nu bara 5.

Andel av fiskerättigheterna för P/R L 654 Pia Glanz, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 4,2%
 • Torsk Skagerak, 0,4%
 • Sej, 2,4%
 • Kuller Nordsjön, 3,8% (Kolja)
 • Kulmule, 4,9% (Kummel)
 • Havtaske, 4,2% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 0,1%
 • Tunga Nordsjön, 1,3%
 • Rödspätta Nord, 1,7%
 • Rödspätta Skag, 0,5%
 • Rödspätta Öster, 0,2%
 • Piggvar och slätvar, 1,3%
 • Jomfruhummer Nord, 0,1% (Kräfta)
 • Lax Östersjön, 1,2%

Total FKA-andel, 1,2%

John Christensen är också den största delägaren i Thorsminde Puljefiskeri ApS med en andel på över 20%. Andra lite större delägare är bl.a. Kenneth Nielsen, Jens Søndergaard, Johnny Poulsen och P/R L 300 Lagunen men ingen av dem äger över 20%. I styrelsen sitter Kenneth Nielsen, Jens Søndergaard, Johnny Poulsen, John Christensen och Arnth Bærentzen. Thorsminde Puljefiskeri äger kvotbåten L 9 Sophia.

2019 gjorde Thorsminde Puljefiskeri ApS en förlust på över 1 miljon DKK. De bokförda tillgångarna var totalt 28 miljoner DKK varav i stort sett allt i fiskerättigheter.

Andel av fiskerättigheterna för Thorsminde Puljefiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Torsk Nordsjön, 2,8%
 • Torsk Kattegatt, 0,3%
 • Sej, 0,1%
 • Kuller Nordsjön, 0,2% (Kolja)
 • Kulmule, 1,3% (Kummel)
 • Havtaske, 0,1% (Marulk)
 • Tunga Skag/Katt, 1,2%
 • Tunga Nordsjön, 9,8%
 • Rödspätta Nord, 3,2%
 • Piggvar och slätvar, 2,6%
 • Jomfruhummer Nord, 1,8% (Kräfta)
 • Lax Östersjön, 1,2%

Total FKA-andel, 1,1%

John Christensen är styrelseledamot i Thorsminde Puljefisker ApS, Stormy ApS och Yacht Hal ApS. De andra två delägarna i L 654 Pia Glanz har inga styrelseuppdrag. Ägare av Stormy ApS som hör hemma i Thyborøn är Finn Christensen som väl sannolikt är bror till John Christensen.

Stormy ApS äger 50% av Mindbo ApS var andre ägare är Jeppe Kjærsgaard Christensen. MIndbo ApS har idag en mindre fiskebåt, L 415 Rosa-Gry på 9 bruttoton. Tidigare har de ägt en större pelagisk trålare för industrifiske.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!