Esbjerg – fiskeläget som var – Cattleya A/S

Esbjerg var en gång i tiden Danmarks överlägset största fiskehamn. Idag finns bara en enda större fiskebåt kvar i Esbjerg, den stora pelagiska trålaren E 349 Cattleya. Ägare till denna båt är Cattleya A/S. Det finns dock ett antal mindre båtar varav några hästräkerålare.

Cattleya A/S ägs av Flemming Pedersen och Morten Opstrup Pedersen vi tre olika holdingbolag. De två äger också Cattleya Invest A/S via samma tre holdingbolag. I styrelsen för bägge företagen ingår dessutom Lone Pedersen, Michael Pedersen och Maria Bogetoft Drost. Företaget gjorde en vinst på 33 miljoner DKK år 2020 och hade bokförda tillgångar på 257 miljoner DKK varav 105 miljoner i fiskerättigheter och 140 miljoner i fiskebåtar. Antalet anställda i företaget är 16 stycken.

E 349 Cattleya är på 2 002 bruttoton med en längd på 69,9 meter.

E 349 Cattleya

Andel av fiskerättigheterna för Cattleya A/S, fiskart och kvot, andel

 • Atlantoskandisk sill, 3,5%
 • Sill Nordsjön, 4,1%
 • Sill Skag/Katt, 0,3%
 • Makrill, 8,7%
 • Makrill norsk zon, 8,7%
 • Brisling Nordsjön, 1,1%
 • Brisling Östersjön,1,6%
 • Tobis, 5,6%
 • Hästmakrill, 40,7%
 • Sperling, 0,6% (Vitlinglyra)
 • Havgalt, 20,7% (Trynfisk)

Total IOK-andel, 3,6%

Förutom styrelseuppdragen i de egna företagen är Flemming Pedersen också styrelseledamot i Danmarks Pelagiska PO och Bamboo Production A/S som ägs av Michael Pedersen.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!