Sillbeståndet i Bottenhavet större än vad som tidigare antagits

Sedan 2019 har det rått osäkerheter i underliggande data, vilket har försvårat beståndsuppskattningarna för sillen/strömmingen i Bottniska viken (Bottenhavet och Bottenviken). För att komma tillrätta med problemen har ICES under 2020-2021 gjort ett omfattande arbete med att kvalitetssäkra data och beräkningsmetoder, vilket har resulterat i en ny beståndsmodell. Både den nya modellen och dess tillämpning i det nya rådet har kvalitetssäkrats av internationella oberoende experter.

Analysen enligt den nya modellen visar att bestånden är större än ICES tidigare beräknat och att beståndet har fiskats på en nivå som ligger under den nivå som leder till förvaltningsmålet MSY*. För i år, 2021, rekommenderar nu ICES istället en fångst om 117 485 ton, vilket är en ökning med 81 procent jämfört med fjolårets råd. För 2022 rekommenderas sedan en sänkning på 5 procent (till 111 345 ton) jämfört med det nya rådet för 2021.

Det visar sig alltså att Sportfiskarnas och de kustnära fiskarnas gnäll om problem för sillbestånden i Bottenhavet är helt grundlösa. I verkligheten finns det mer sill än på mycket länge och fisket har under lång tid bedrivits långt under de nivåer som biologiskt varit möjliga. Sillbeståndet i Bottenhavet hotas inte av ett stort skarpsillsbestånd på samma sätt som i egentliga Östersjön och inte heller spiggen tycks påverka beståndet i Bottenhavet.

Felen i de tidigare beräkningsmodellerna för sillbeståndet i Bottenhavet och Bottenviken stärker misstänksamheten mot beräkningsmodellerna för skarpsillen i Östersjön vilka sannolikt kraftigt underskattar skarpsillsbeståndet. Något som i sin tur är negativt för sillnbeståndet. ICES borde därför även se över sina beräkningar och beståndsbedömninghar när det gäller skarpsillen i Östersjön, Det kan inte heller uteslutas att beståndsberäkningarna för sillen i egentliga Östersjön såväl som i västra Östersjön lider av samma problem som beståndsberäkningen i Bottenhavet gjort. Dessa borde därför också ses över då det uppenbart finns en stor risk för att även de bestånden underskattas av ICES.

Läs också: ICES om Östersjöns fiskekvoter år 2022

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!