Hållbart fiske – en förutsättning för välmående marina ekosystem

Tisdagen den 8 juni är det är det något som kallas World Ocean Day. Det är en dag som FN har instiftat för att vi ska fira livet i våra hav men också för att lyfta vikten av att skydda haven och dess invånare. Årets tema är ”Liv och försörjning”.

Havens ekosystem och de djur och människor som är beroende av dem är idag hotade av överfiske, exploatering, övergödning och klimatförändringar. Och det är i det här arbetet som MSC spelar en viktig roll då det viktigt att vi skyndar på samarbete och framsteg för att nå hållbara resultat på lång sikt.

– World Ocean Day är en viktig dag eftersom vi måste tänka på att konsumera på ett hållbart sätt. Överfiske är ett allvarligt hot mot den biologiska mångfalden och produktiviteten i våra hav. MSC erbjuder ett alternativ för de konsumenter som vill skynda på den här processen, säger Linnéa Engström, Programdirektör MSC Sverige och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

Över 400 MSC-certifierade fisken runt om i världen är redan ledande i hållbart fiske genom att följa MSC:s standard för bästa fiskepraxis. Det motsvarar ungefär 15% av världens fångster.

Nästan alla MSC-certifierade fiskare får så kallade villkor knutna till sin certifiering. Villkoren syftar till att ytterligare minska den ekologiska effekten av det certifierade fisket. Genom att villkoren uppfylls sker förbättringar i de certifierade fiskena som inte annars skulle ha skett. För att uppfylla villkoren arbetar fiskarna tillsammans med myndigheter och vetenskapliga institutioner. Ett exempel är ett räkfiske på Island som stöder forskning på svampdjurskolonier genom att kartlägga dessa vid sina fisken. Svampkolonier är viktiga ekosystem på djupa bottnar och känsliga för till exempel bottentrålning.

– ISF:s (Icelandic Sustainable Fisheries) roll är att söka och upprätthålla MSC-certifieringar för den isländska skaldjursindustrin. Hållbarhet har varit central för den isländska fiskeriförvaltningen i årtionden, vilket är avgörande för att klara av att nå villkoren i våra MSC-certifierade fisken, säger Mr. Kristinn Hjálmarsson, projektledare för ISF.

Genom att välja hållbar certifierad fisk när man handlar har konsumenter möjlighet att stödja de fiskare som gör förbättringar i sitt fiske.

Läs mer om hållbart fiske

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!