Fiskarna i Sveriges största fiskeläge – Axfish

Sveriges största fiskeläge är Fiskebäck i västra Göteborg. Där hör de flesta pelagiska fiskeriföretagen hemma och där finns också många demersala fiskeriföretag. I närheten finns också ett mindre fiskeläge, Önnered, som är formell hemmahamn för ett fåtal fiskebåtar som dock använder Skagen eller Fiskebäck som huvudhamn då de inte kommer in i Önnered alternativt inte så praktiskt med Önnered.

Flera av företagen i Fiskebäck och Önnered har jag skrivit om i samband med Skagen, Hanstholm och Thyborøn. Det rör sig om Fiskeri AB Ginneton/Gifico, Ahlma Fiskeri, Torland Fiske AB, Tor-ön Fiske AB, Saron Fiskeri/August Fiskeri, Älvsborg Fiskeri AB och Berndtsson & Börjesson Fiskeri AB.

Ett av fiskeriföretagen i Fiskebäck är Axfish AB som ägs av bröderna Lars och Mikael Axelsson. De äger också Nimrod 4 AB och Axfish HB. Axfish AB äger just nu ingen fiskebåt men äger 11/100 i GG 64 Astrid Marie som i övrigt ägs av Astrid-koncernen. Nimrod 4 AB äger för sin del GG 158 Nimrod på 88 bruttoton.

Tillsammans med familjerna Claesson (Fiskeri AB Ginneton), Bryngeld (Bryngeld Fiskeri AB), Ahlström (Tor-ön Fiske AB och Torland Fiske AB), Magnusson (Ahlma Fiskeri AB) och en annan gren av släkten Ahlström (Ahlma Fiskeri AB) är Axelssons dessutom delägare i Fiskebäcks Utvecklings AB med dotterbolaget Fiskebäcks Hamn AB.

Axfish AB omsatte 31 miljoner SEK år verksamhetsåret 2019. Det inkluderar försäljningen av GG 158 Sunnanland. Vinsten var 23 miljoner. De bokförda tillgångarna var totalt 30 miljoner SEK och inkluderar inga fiskerättigheter men däremot 24 miljoner i likvida medel. Nimrod 4 AB som grundades 2020 har ännu inte lämnat något bokslut.

GG 158 Nimrod

Andel av fiskerättigheterna för Axfish AB/Nimrod 4 AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

  • Sill Nordsjön, 2.0%
  • Sill Nordsjön norsk zon, 2,0%
  • Sill Skag/Katt/Nord, 2,8%
  • Sill Skag/Katt, 2,8%
  • Sill västra Östersjön, 7,8%
  • Sill östra Östersjön, 3,2%
  • Skarpsill Skagerak, 2,0%
  • Skarpsill Östersjön, 3,9%
  • Blåvitling, 2,6%
  • Tobis, 6,4%

Lars Axelsson är styrelseordförande i Axfish AB och styrelseledamot i Nimrod 4 AB, Fiskebäcks Utvecklings AB, Fiskebäcks Hamn AB, Fiskebäcks Fiskehamnförening och Fiskebäcks Andelsförening, Mikael Axelsson är för sin del styrelseledamot i Axfish AB och Swedish Pelagic Federation PO samt suppleant i Nimrod 4 AB, Fiskebäcks Utvecklings AB, Fiskebäcks Hamn AB, Fiskebäcks Fiskehamnsförening och Fiskebäcks Andelsförening.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!