Svenskdominerade Skagen – Torland Fiske och Tor-ön Fiske

Det finns ett antal svenska fiskeriföretag som inte har danskflaggade båtar men landar större delen av sina fångster i Skagen där också huvuddelen av underhållet brukar ske. Därför har jag valt att skriva om dessa företag i samband med Skagen. Flera av dessa företag och fiskebåtar hör hemma i Fiskebäck, men några av dem finns på Fotö, Dyrön och i Rönnäng. I Fiskebäck finns Torland Fiske AB och Tor-ön Fiske AB.

Torland Fiske AB ägs av bröderna Olof, Simon, David och Emanuel Ahlström medan Tor-ön Fiske AB ägs av bröderna Svante, Fredrik, Philip och John Ahlström. De bägge brödraskarorna är kusiner till varandra. Bägge företagen äger varsin fiskebåt, GG 207 Torland respektive GG 204 Tor-ön. De två båtarna är lika stora, på 1 310 bruttoton med en längd på 50 meter.

Under det senaste bokföringsåret som avslutades 2020-06-30 omsatte Torland Fiske AB 31 miljoner SEK. De bokförda tillgångarna var 313 miljoner SEK varav 49 miljoner i fiskerättigheter, 203 miljoner i fiskebåtar och 59 miljoner i andelar i delägda företag, dvs Torönland HB, som var det bolag där fiskeriverksamheten tidigare drevs. Antalet anställda är 6 personer.

Den andre ägaren i Torönland HB är Tor-ön Fiske AB som omsatte 15 miljoner SEK under det senast redovisade bokföringsåret som slutade 2020-06-30. Anledningen till den lägre omsättningen jämfört med Torland Fiske AB är att GG 204 Tor-ön levererades mycket senare än GG 207 Torland. De bokförda tillgångarna i företaget var total 311 miljoner SEK varav 49 miljoner i fiskerättigheter, 200 miljoner i fiskebåtar och 59 miljoner i andelar i delägda företag. Företaget har 7 anställda.

De två brödraskarorna Ahlström är också ägare av Krabbeskär Fastighets AB. Tillsammans med familjerna Claesson (Fiskeri AB Ginneton), Bryngeld (Bryngeld Fiskeri AB), Axelsson (Axfish AB), Magnusson (Ahlma Fiskeri AB) och en annan gren av släkten Ahlström (Ahlma Fiskeri AB) är Ahlströms dessutom delägare i Fiskebäcks Utvecklings AB med dotterbolaget Fiskebäcks Hamn AB.

Ytterligare en nära släkting är Elias Ahlström som äger EA Fiske & Fiskeriverksamhet. Ett mindre fiskeriföretag som fiskar läppfisk med GG 604 Knutskär och GG 304 Knut-Sjö med hemmahamn i Almösund.

GG 207 Torland

Andel av fiskerättigheterna för Torland Fiske AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 6,3%
 • Sill Nordsjön, 7,8%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 7,8%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 6,4%
 • Sill Skag/Katt, 6,4%
 • Sill västra Östersjön, 0,5%
 • Sill östra Östersjön, 9,8%
 • Sill norra Östersjön, 8,7%
 • Skarpsill Skagerak, 4,6%
 • Skarpsill Östersjön, 9,5%
 • Makrill, 6,1%
 • Makrill norsk zon, 6,1%
 • Blåvitling, 10,7%
 • Tobis, 7,6%

GG 204 Tor-ön

Andel av fiskerättigheterna för Tor-ön Fiske AB, fiskart och kvot, andel Källa: Havs- och vattenmyndigheten

 • Sill, Norska havet, 6,3%
 • Sill Nordsjön, 7,8%
 • Sill Nordsjön norsk zon, 7,8%
 • Sill Skag/Katt/Nord, 6,4%
 • Sill Skag/Katt, 6,4%
 • Sill västra Östersjön, 0,5%
 • Sill östra Östersjön, 10,4%
 • Sill norra Östersjön, 9,3%
 • Skarpsill Skagerak, 4,7%
 • Skarpsill Östersjön, 9,5%
 • Makrill, 6,1%
 • Makrill norsk zon, 6,1%
 • Blåvitling, 10,7%
 • Tobis, 7,6%

Förutom i de egna bolagen Torland Fiske AB och Krabbeskär Fastighets AB är David Ahlström också styrelseledamot i Fiskebäcks Utvecklings AB och Fiskebäcks Hamn AB. Övriga delägare i Torland Fiske AB har inga styrelseuppdrag i företag de inte äger.

När det gäller delägarna i Tor-ön Fiske AB så är Fredrik Ahlström är styrelsesuppleant i Fiskebäcks Utvecklings AB och Fiskebäcks Hamn AB medan Philip Ahlström är styrelseledamot i Fiskebäcks Utvecklings AB, Fiskebäcks Hamn AB och Swedish Pelagic Federation PO förutom i de egna företagen Tor-ön Fiske AB och Krabbeskär Fastighets AB.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!