Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 451 Ferder AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 451 Ferder AB

I Krossekärr utanför Grebbestad finns fiskeriföretaget SD 451 Ferder AB som ägs av bröderna Charles och Robert Olsson. Robert Olsson är ordinarie styrelseledamot och Charles Olsson suppleant. Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke.

Företaget äger trålaren SD 451 Ferder på 99 bruttoton med hemmahamn i Krossekärr. Trålaren används till räkfiske och kräftfiske. Innehar årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk.

Robert Olsson är förutom uppdraget i det egna företaget även VD och styrelseledamot i Krossekärr Småbåtshamn AB och styrelseledamot i Njord Norra Bohuslän ek.för. Charles Olsson är styrelseledamot i Krossekärr Småbåtshamn AB, Grebbestadsfisk, ekonomisk förening och Svenska Kustfiskareföreningen Väst Producentorganisation (SKV). SKV existerar men är en organisation utan funktion efter en fusion med med Hallandsfiskarn till Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO).

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!