Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 341 Sundland AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 341 Sundland AB

SD 341 Sundland AB är ett fiskeriföretag med adress i Tanum (postadress Tanumshede) där den ene ägaren, Tomas Jansson, bor. Den andre ägaren, Per Jansson som troligen är en bror, bor dock i Grebbestad. Där har också företagets trålare SD 341 Sundland II sin hemmahamn. SD 341 Sundland II är på 45 bruttoton och har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk. Fisket är inriktat på räka och kräfta.

Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke. Per Jansson har inga uppdrag vid sidan av det egna företag medan Tomas Jansson är styrelsesuppleant i Grebbestadsfisk, ekonomisk förening.

Omsättningen i SD 341 Sundland AB det senast redovisade räkenskapsåret som slutade 2020-04-30 var nästan 1,8 miljoner SEK och bolaget gjorde en förlust på ungefär 150 000. De bokförda tillgångarna var cirka 600 000 kronor.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!