Norra Bohusläns skaldjursfiskare – SD 437 i Edsvik AB

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

SD 437 i Edsvik AB

SD 437 i Edsvik AB är fiskeriföretag i Edsvik utanför Grebbestad med inriktning på räk- och kräftfiske. Ägare av företaget är Sören Karlsson, Johan Karlsson och Henric Karlsson. Alla tre är ordinarie styrelseledamöter och arbetar i företaget.

Sören Karlsson är förmodligen far till de andra två. Han sitter också i styrelsen för Bohusläns Allmänna Sjöförsäkringsförening som ordinarie ledamot. Henric Karlsson är för sin del styrelseledamot i Grebbestadsfisk, ek. för.

Företaget äger trålarna SD 437 Viken på 125 bruttoton med hemmahamn i Edsvik och SD 248 Axö på 38 bruttoton med hemmahamn på Nordkoster. Den senare är en kvotbåt som egentligen inte behövs men reglerna för fisket innebär att den inte kan skrotas. Båtarna har årliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fiske,

År 2019 omsatte SD 437 i Edsvik AB drygt 10 miljoner SEK med en vinst på cirka 2 miljoner. De bokförda tillgångarna var 24 miljoner varav 12 miljoner i likvida medel och 7 miljoner i båtar med mera.

Läs mer: Veckans båt – SD 437 Viken

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!