Fiskmjölsfabriken i Hanstholm stängs

FF Skagen stänger koncernens fabrik i Hanstholm. I ett pressmeddelande menar företaget att fabriken i Hanstholm måste stängas att trots historiskt höga priser på fiskmjöl och -olja. Detta på grund av minskade kvoter och ökad konkurrens från andra fiskmjölsfabriker om råvaran.

Fiskmjölsfabriken i Hanstholm. Bild: FF Skagen A/S

De senaste 4 åren har fyra nya fabriker startat i Norden, tre kring Östersjön och två i Norge. Det ökande antalet fabriker samtidigt som kvoterna minskat innebär att det inte finns tillräckligt med råvara för fiskmjölsfabrikerna.

– Vi har alltid sagt att så länge det finns fisk och kvoter, kommer fabriken i Hanstholm inte att stängas

– Men just fisk och kvoter är det som saknas och har saknats länge. Vi är otroligt ledsna över att det träffar våra bra och lojala medarbetare, men vi ser inget annat sätt än att skära ännu mer till benet. Jag vill betona att det är djupt frustrerande att komma hit eftersom biologer år efter år misslyckas med sina beräkningar av kvoter, säger Johannes Palsson.

Totalt har 45 personer sagts upp i Hanstholm.

Företaget framhåller att det i framtiden kommer att fortsätta att köpa fisk och serva fiskebåtar i Hanstholm. Den landade fisken kommer dock att köras till fabriken i Skagen.

Läs mer om FF Skagen

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!