Delfinerna som brukar synas i svenska vatten

Året runt syns späckhuggare i Sverige. Länge var det en flock som uppehöll sig i Skagerak och Kattegatt utanför den svenska kusten. Men i år har det förmodligen även synts en annan flock. Så numera verkar det finnas två svenska späckhuggarflockar. Späckhuggare är den största delfinarten som finns. Det är också en art som permanent finns i svenska vatten.

Delfiner

Men även andra delfiner finns. I stort sett varje höst och ibland även på vintern och sommaren de senaste decenniet 5-6 åren sadeldelfiner (Delphinus delphis) observerats utanför den svenska kusten. Det är i själva verket den mest rapporterade delfinen i svenska vatten enligt valar.se och alltså inte så ovanlig som GP och forskaren Björn Källström uppger.

Sadeldelfin. Bild: NOAA. Public domain

Andra delfiner som rapporteras regelbundet är öresvin (flasknosdelfin, Tursiops truncatus) och den rapporteras ibland även från Östersjön. Det är sannolikt den vanligaste delfinen i svenska vatten om vi ska döma av Artfakta (men en observatör i Östersjön har noterat fler observationer än alla andra vilket tyder på att personen rapporterat samma exemplar en massa gånger, det var 2015) men arten tycks inte rapporteras lika ofta enligt valar.se.

Öresvin. Bild: NASA. Public domain

Andra delfiner som setts i svenska vatten är grindval (Globicephala melas). Grindval är förmodligen vanligare än sadeldelfin men ses inte lika lätt), strimmig delfin (Stenella coeruleoalba), vitnos (Lagenorhynchus albirostris) och vitsiding (Lagenorhynchus acutus). Vitsidingar var den delfinart som tillsammans med grindvalar i år dödades vid den traditionella valjakten grindadrap på Färöarna.

Strimmig delfin. Bild: Scott Hill NOAA. Public domain

Tumlare

Den allra vanligaste valen i svenska vatten är dock en helt annan art. En liten delfinliknande val. Nämligen tumlare (Phocoena phocoena). Förutom späckhuggare är det sannolikt den enda val som alltid finns i svenska vatten. Men den är i motsats till späckhuggare mycket vanlig och den överlägset mest rapporterade valen från svenska vatten.

Späckhuggare och delfiner lever främst på sill och makrill och förekomsten av dem vid svenska kusten tyder på att det finns mycket sill och makrill. Även kummel och andra torskfiskar såväl som bläckfisk ingår i födan.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!