Fisket och muddringen av Göteborgs hamn

Göteborgs hamn tänker återigen muddra förorenade muddermassor i hamnen, närmare bestämt 13 miljoner kubikmeter! En helt ofattbar siffra. Problemet med detta är att massorna är förorenade och man tänker tippa dem väster om Vinga på eroderande havsbottnar. Vad betyder då detta? Jo, med de strömmar som går i området hamnar det mesta i Bohusläns skärgård!

Ska vi kunna äta räkor, kräftor, hummer och krabba från Bohuslän så måste detta stoppas.

Vi tror att många av er som läser detta inte hade en aning om vad som håller på att ske, för det har från Göteborgs hamn och Sjöfartsverket hållits en mycket låg profil.

Jovisst, ni läste rätt! Sjöfartsverket, en statlig myndighet, är involverad i denna miljöskandal. Vi som Sveriges största yrkesfiskarorganisation hade ingen aning om detta förrän en tjänsteman på Havs- och vattenmyndigheten vänligen frågade oss om vi sett detta.

Regeringen har gått ut med klara mål om en bättre havsmiljö, ändå är saker som denna på väg att hända! Sverige måste ju ha kommit mycket längre än att tippa problem och förorenade muddermassor i havet!

Vi ber er att reagera och agera för vårt Västerhav!

Ni som företräder kommuner: hör av er snarast till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, mål nummer M 5520-20 och M 5515-20.

Länsstyrelsen i Västra Götaland: gör allt ni kan för att stoppa vansinnet!

Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket: ta ert ansvar, det handlar ju till och med om riksintresseområden man vill förstöra! Tillstyrk inte denna miljöskandal!

Miljöorganisationer: visa nu vad ni kan!

Göteborgs hamn hävdar att det inte finns någon ström djupare än 50 m (en ren lögn). Jutska strömmen går längst kusten från söder och norrut. Green Wash är när man tvättar sin byk i miljöns namn.

Sveriges Fiskares PO, öppet brev till till kommuner, länsstyrelser, myndigheter och miljöorganisationer angående muddring, Göteborgs hamn

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!