Fisket i Skåne – Torskturer.se

Traditionellt är fisket i Skåne inriktat på sill, torsk och ål. Ål fiskas i ett småskaligt fiske både i Öresund och på Skånes ostkust. Sill fiskas småskaligt med garn i Öresund och storskaligt med trålare i Östersjön. Torsk fiskas med trålare i Östersjön och i ett småskaligt fiske med garn i Öresund. Redan på medeltiden var sillfisket i Öresund omfattande och viktigt.

Historiskt har det också funnits ett omfattande fiske av plattfisk med kvassar och snurrevad i Kattegatt . Båtarna (kvassarna) har varit hemmahörande i Borstahusen, Råå, Viken och andra fiskelägen vid Öresund. Detta fiske övertogs under 1900-talet av fiskare från Hallandskusten men existerar inte längre.

Det skånska fiskets nedgång

Ålfisket har minskat kraftigt under de senaste decennierna på grund av det kritiska läget för ålbeståndet. Inga nya tillstånd för fisket delas ut. Yrkesfiskarna som ägnar sig åt detta fiske har också blivit allt äldre och färre. I Öresund har fisket fungerat som ett komplement till det viktigare torskfisket och sillfisket.

Garnfisket i Öresund har länge varit lönsamt fiske i den lilla skalan. Basen för fisket är orter och öar som Skanör, Limhamn, Lomma, Borstahusen, Hven, Viken, Svanshall . Även fiskare från Skånes sydkust och östkust har deltagit detta fiske. Fisket har varit möjligt då säl inte funnits i Öresund men under det senaste året har sälen tagit sig in i Öresund.

Trålfisket i Östersjön efter sill har efterhand minskat i omfattning och idag finns bara två silltrålare med samma ägare kvar i Skillinge. Torskfisket I Östersjön har stoppats på grund av torskbeståndet dåliga status och hälsa. Men innan dess minskade det småskaliga torskfisket under många år på grund av framförallt problem med säl.

Allt småskaligt skånskt fiske har drabbats hårt av sälens utbredning. Dessutom har övergödningen och syrebristen i Östersjön påverkat torskbeståndet mycket negativt. Trålfisket av sill har rationaliserats då det tidigare fanns för många båtar i detta fiske och slutligen har torsktrålningen slagits ut av övergödning och syrebrist. Idag finns det därför inte många större fiskeriföretag kvar i Skåne.

Torskturer.se

Företaget som har hemsidan torskturer.se heter egentligen Firma M/S Fridolf Ulf Gerdman och ägs av Ulf Gerdman. Det är ett så kallat turfiskeföretag som bedriver en sorts yrkesfiske utan krav på fiskelicens och utan att omfattas av kvotregler.

I sin information uppmanar företaget i praktiken till lag/regelbrott då de skriver att varje fiskare får i genomsnitt 3-8 torskar och att på de bästa turerna är siffrorna mycket högre. Det är inte tillåtet att fånga mer än 5 torskar per person och dag så hur genomsnittet kan ligga över fem är obegripligt. Ingen får fiska 8 torskar.

Företaget använder två tidigare fiskebåtar, en tidigare trålare och en tidigare snurrevadsbåt, för sin verksamhet. Båtarna heter idag Tumlaren II och Amigo. Företagets verksamhet har Limhamn som bas men använder ibland också Barsebäckshamn.

Tumlaren II. Foto: Torskturer.se

Några ekonomiska siffror för verksamheten finns inte tillgängliga då det handlar om en enskild firma. Men baserat på momsredovisningarna så omsatte företaget mellan 1 miljon och 1,5 miljoner SEK under 2020.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!