Sälar och makrill ska räddas från tobistrål

Utvecklingen av ett nytt selektivt fiskeredskap, en exkluderare, kommer att göra tobisfisket mer skonsamt mot sälar och sälar, som nu oavsiktligt fångas av tobisfiskarnas trål.

Tonvis med makrill och massor av sälar avslutar sina liv varje år i tobisfiskarnas trål. Därför kommer GUDP-projektet MiniMakS att ta fram ett nytt fiskeredskap, en så kallad exkluderare. Den gör att sälar och makrill kan släppas ut igen när de väl kommit in i trålen. Det är inte bara skonsamt mot fisk och sälar, utan också i fiskarnas intresse.

Tobis-exkluderare

Exkluderaren fungerar som en stor sil som sorterar makrill och andra större fiskar. Samtidigt är den utformad så att sälar som simmar in i trålen ska kunna ta sig ut oskadda igen. Bifångst av makrill undviks genom storleken på hålet i exkluderaren. Fångst av säl undviks genom trålens placering i vattnet och genom en design som gör att de kan komma ut igen om de hamnat inne i trålen.

Sälen är en skyddad art och därför är det viktigt att undvika att den fångas och dör i trålarna. Sälarna är också en dyr bekantskap för fiskare, eftersom de i värsta fall kan förstöra trålen.

– Bifångsten av makrill och säl som mister livet i trålarna är ett allvarligt problem för tobisfisket idag, säger projektledaren Claus Reedtz Sparrevohn, som är chefsbiolog på Danska pelagiska producenters organisation.

– Bifångsten av makrill leder till ekonomisk förlust, eftersom makrill drar in cirka 10 DKK per kilo som konsumtions fisk, men bara några kronor när den används till fiskmjöl och fiskolja, medan sälar i trålen är ett problem från en etisk och praktiskt perspektiv”, säger han vidare.

Exkluderaren kommer att göra tobisfisket mer skonsamt. Dessutom mer hållbart både ekonomiskt och etiskt, fortsätter han.

Sperling-exkluderare som modell

Exkluderaren är ett slags sorteringsgaller som bara låter små fiskar passera. Tobis är betydligt mindre än makrill. Ett tidigare GUDP-projekt har redan utvecklat ett liknande exkluderare för sperlingfiske (vitlinglyresfiske). Det nya projektet vidareutvecklar och anpassar materialval och design för att passa tobis.

Sparrevohn räknar med att efterfrågan blir stor och att alla tobisfiskare i princip kommer att vara intresserade av de nya redskapen och redan under 2021 är det många båtar som använt den.

MiniMakS har fått ett bidrag på drygt tre miljoner kronor, och förutom den Danmarks Pelagiske PO deltar företaget Tor-Mo Trawl som tillverkar exkluderaren och Skagen-trålaren S 114 Themis som testat den. Dessutom deltar forskare från DTU Aqua som undersöker effekten av det skonsamma verktyget. Projektet har pågått sedan februari 2020 och ska pågå till februari 2022.

Svenskägda S 144 Themis har tidigare också deltagit i utvecklingen av sperling-exkluderaren.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!