Kungsfisk – långlivade fiskarter

Tre arter kungsfiskar eller som de också kallas uer existerar i svenska vatten. De är större kungsfisk (Sebastes norvegicus), mindre kungsfisk (Sebastes viviparus) och blåkäft (Helicolenus dactylopterus). De är alla långlivade djuphavsarter som kan blir 40 till 60 år gamla. Speciella gener gör att vissa arter av kungsfiskar blir mycket gamla.

Större kungsfisk

Större kungsfisk (uer, rödfisk) påträffas främst i Skageraks djupare delar men även sällsynt i Kattegatt och Öresund. Utbredningen för större kungsfisk i övrigt sträcker sig från Barents hav och Vita havet utefter Norges kust till norra Nordsjön samt västerut över Shetlandsöarna, Färöarna, Hebriderna och Island bort till södra Grönland och den nordamerikanska kusten söderut till Grand Banks utanför Newfoundland.

Större kungsfisk påminner om en abborre men tillhör familjen drakhuvudsfiskar. Kroppen är satt och hoptryckt från sidorna och är täckt med stora taggiga fjäll. Rygg och sidor är röda tillsammans med fenorna, buken något ljusare. Ögonen är stora, munnen har ett svagt underbett och på underkäken sitter ofta en liten flik. Större kungsfisk kan väga 15 kg och bli 1 m lång men i våra vatten blir den sällan större än 60 cm.

Större kungsfisk. Bild: Jonathan Couch. Public domain

Födan utgörs av bottenlevande kräftdjur och räka samt andra ryggradslösa djur. Med ökande ålder och storlek övergår de sedan alltmer till fiskdiet. Större kungsfisk är en marin art som lever i stim. Den föredrar fria djupvatten över bergiga bottnar; vanligen på 30–500 meters djup, som mest ned till 1 000 m. Under augusti–oktober vandrar större kungsfisk norrut för parning.

Lek

Barents hav är ett viktigt reproduktionsområde är kungsfiskar i östra Atlanten. Honan lagrar sperman och befruktar äggen först i februari–mars följande år, vid återvandringen söderut. Ungarna föds två månader senare och det kan finnas upp till 350 000 i en kull. Larverna är 6–8 mm långa vid födseln och lever pelagiskt den första tiden. Tillväxten varierar men är överlag långsam. Större kungsfisk blir könsmogen vid en ålder av 9–18 år och en längd av 22–40 cm. Livslängden kan uppgå till hela 60 år, och 30–50 år gamla individer är vanliga.

Större kungsfisk fiskas kommersiellt i Nordatlanten och St. Lawrence Bay i Kanada. Andra liknande fiskar som fångas i kommersiellt fiske i Atlanten är djuphavsuer (djuphavskungsfisk, Sebastes mentella och Sebastes fasciatus).

Mindre kungsfisk

Mindre kungsfisk är relativt ovanlig i Skagerrak. Den är påträffad i Gullmarsfjorden och vid Väderöarna samt längre västerut. Den förekommer också sporadiskt i Kattegatt, där den är funnen vid den danska ön Anholt. På sommaren kan dock mindre kungsfisk förekomma på grundare vatten. Ibland fångas den som bifångst i räkfisket i Skagerak.

Mindre kungsfisk är en stimlevande, marin art som mest finns på djupare vatten. Den förekommer annars såväl strandnära som i djupen, gärna över bergiga bottnar; vanligen på 10–150 meters djup, ibland ned till 400 m eller ännu djupare. Det är under sommaren som den uppehåller sig mer strandnära. Födan utgörs av kräftdjur och mindre fiskar.

Fortplantningen är inte lika väl känd som för större kungsfisk, men mindre kungsfisk föder också levande ungar. En medelstor hona föder upp till 29 000 ungar, som är 4–5 mm långa när de föds. Tillväxten är långsam. Könsmognaden inträder vid en ålder av 10–15 år och en längd av 18–25 cm. Livslängden kan uppgå till 40 år.

Blåkäft

Blåkäft förekommer regelbundet i Skagerraks djupare delar men är inte en vanlig fisk. Den finns längs hela nordöstra Atlantkusten från Troms i Norge till Marocko, i hela Medelhavet samt längs Sydafrikas kuster från Namibia till KwaZulu-Natal. I nordvästra Atlanten finns den vid Island samt längs den nordamerikanska kusten från Nova Scotia till Venezuela. Blåkäft fångas som bifångst i många europeiska fisken men är inte föremål för något riktat fiske.

Blåkäft. Bild: NOAA Photo Library Public domain.

Blåkäft är en marin art som lever över sand- och dybottnar längs kontinentalsockeln och dess slutningar på 100–500 meters djup, som mest ned till 1 000 m. Den lägger ägg under perioden mars–juli, något tidigare söderut. Födan utgörs av mindre fiskar samt kräftdjur och diverse andra ryggradslösa djur. Tillväxten är långsam, och könsmognad uppnås vid en ålder av 13–16 år samt en längd av 26–32 cm. Livslängden kan uppgå till 43 år.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!