Ett till svenskt fiskeriföretag har etablerat sig i Danmark

I september 2021 etablerade Tor-ön Fiske AB en filial i Skagen i Danmark. Efter det har Tor-ön Fiske köpt L 144 Frederikke R på 638 bruttoton från Rylo Fiskeri ApS. Rylo Fiskeri ApS har samma tre ägare som Themis Fiskeri A/S, men de har olika andelar.

Representant för företaget i Danmark är Dick Höglund som ursprungligen kommer från Donsö men är skriven i Skagen. Han sitter också i styrelsen för FF Skagen Fond och FF Skagen A/S och kan betraktas som en slags lokalt styrelseproffs på båda sidor av Kattegatt och Skagerak.

L 144 Frederikke R. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Ägare av Tor-ön Fiske AB är Svante Ingemar Ahlström, Fredrik Ahlström, John Ahlström och Philip Ahlström. Företaget är också delägare i TLF – Torönland Fiskeri AB. I Sverige äger företaget GG 204 Tor-ön på 1 310 bruttoton. Det är det 11:e svenska fiskeriföretaget som etablerat sig i Danmark.

Svenskägda fiskeriföretag i Danmark, namn, etableringsår
 • Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2010
 • Themis Fiskeri A/S, 2010
 • Saron Fiskeri A/S, 2010
 • Fiskeri AB Ginneton filial, 2010 (ett tidigare dotterbolag, Gifico ApS, fusionerades med moderbolaget under 2021)
 • Astrid Fiskeri A/S, 2011
 • Odeskar Fiskeri A/S, 2011
 • Ahlma Danmark ApS, 2014
 • Christer og Lennart Fiskeri A/S, 2016 (hade tidigare verksamhet i Finland)
 • Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 2018
 • Rylo Danmark ApS, 2019 (samma ägare som Themis Fiskeri A/S, har sålt sin båt)
 • B-C Pelagic Holding ApS, 2020 (har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS)
 • Tor-ön Fiske AB filial, 2021
 • Ceton Utvecklings AB, filial, 2021 (samma ägare som Fiskeri AB Ginneton)

De flesta av företagen har också fiskeriverksamhet i Sverige. Det gäller dock inte Rylo Danmark ApS, Christer og Lennart Fiskeri A/S, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS och Saron Fiskeri A/S. Ägarna av bolagen har dock också ett bolag i Sverige som används för att betala löner etc. Personal hyrs ut från det bolaget till det danska. Likadant fungerar det i flera av de andra företagen som har fiskeriverksamhet i bägge länderna. Themis Fiskeri har enbart en mindre fiskeriverksamhet i Sverige. Den kan närmast ses som utbildningsverksamhet.

Alla företag som etablerat sig med verksamhet i Danmark sysslar med pelagiskt fiske utom Saron Fiskeri A/S som ägnar sig åt räkfiske.