Planerade havsbaserade vindkraftsparker

Totalt har olika energibolag ansökt om att få bygga havsbaserad vindkraft med en sammanlagd kapacitet på 116 gigawatt. Om all denna vindkraft blir verklighet skulle den kunna producera tre gånger så mycket el som hela Sverige förbrukar under ett år.

Troligen byggs bara en liten del av det som olika företag ansökt om att få bygga. I vissa fall har bolag sökt tillstånd i samma område, i andra fall hamnar de planerade vindkraftsparkerna i konflikt med andra samhällsintressen som försvaret, fisket, friluftslivet och naturskyddet. Svenska kraftnät uppskattar att det kan tänkas finnas 28 gigawatt havsbaserad vindkraft längs den svenska kusten år 2045, alltså knappt en tredjedel av den ansökta kapaciteten. Till 2050 anser de att den den ökat till 35 gigawatt.

Större planerade vindkraftsparker, namn, ungefärlig effekt i MW, projektör, plats
 1. Aurora,  5 500, OX2, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven
 2. Baltic Offshore Delta, 5 000, Njordr Offshore Wind, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven. Konflikt med försvarsintressen.
 3. Mareld, 5 000, Hexicon, Skagerak SEZ, ej tillståndsgiven. Krockar med fiskeintressen.
 4. Dyning, 4 500, Hexicon, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven
 5. Kultje, 4 500, Hexicon, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven
 6. Eystrasalt Offshore, 4 000, WPD, Bottenhavet SEZ, ej tillståndgiven
 7. Baltic Offshore Beta, 3 330, Njordr Offshore Wind, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven
 8. Långgrund, 3 000, Svea Vind, Trosa, Nyköping, Oxelösund, Norrköping och Söderköpings kommuner, ej tillståndsgiven
 9. Fyrskeppet, 2 000, WPD, Bottenhavet SEZ, ej tillståndsgiven
 10. Triton, 1 800, OX2, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven
 11. Södra Midsjöbanken, 1 600, RWE, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven. Konflikt med naturvårdsintressen.
 12. Finngrunden, 1 500, WPD, Bottenhavet SEZ, ej tillståndsgiven. Konflikt med naturvårdsintressen.
 13. Skåne Havsvindpark, 1 500, Ørsted, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven
 14. Gotland Havsvindpark, 1 500, Ørsted, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven
 15. Poseidon, 1 400, Zephyr Vind, Skagerak SEZ, ej tillståndsgiven. Konflikt med fiskeintressen.
 16. Vidar, 1 400, Zephyr Vind, Skagerak SEZ, ej tillståndsgiven
 17. Galatea-Galene, 1 250, OX2, Kattegatt SEZ, ej tillståndsgiven
 18. Kattegatt Syd, 1 200, Vattenfall, Kattegatt SEZ, ej tillståndsgiven
 19. Arkona, 1 200, Eolus Vind, Östersjön SEZ, ej tillståndsgiven. Konflikt med fiskeintressen.
 20. Storgrundet, 1 020, WPD, Söderhamns och Gävle kommuner, ej tillståndsgiven. Kommunalt motstånd
 21. Västvind, 1 000, Eolus Vind, Öckerö och Kungälvs kommuner, ej tillståndsgiven. Krockar med fiskeintressen. Kommunalt motstånd.
 22. Stora Middelgrund, 650, Vattenfall, Kattegatt SEZ, ej tillståndsgiven
 23. Kriegers Flak, 640, Vattenfall, Östersjön SEZ, tillståndsgiven
 24. Gretas klackar 2, 620, Svea Vind, Bottenhavet SEZ, ej tillståndsgiven
 25. Utposten, 500, Svea Vind, Bottenhavet SEZ, ej tillståndsgiven
 26. Sydkustens Vind, 500, Kustvind, Trelleborgs och Skurups kommuner, ej tillståndsgiven. Konflikt med försvarsmakten.
Intressekonflikter

Några projekt har markerats med att de är i konflikt med fiskets intressen då de planeras att byggas på områden där det fiskas mycket. Sannolikt är det ytterligare ett antal som ligger i konflikt med fisket. Om de blir av kommer de troligen att bli mindre än tänkt och planerat. Andra projekt är i konflikt med försvarsintressen. Sådana projekt kommer med stor sannolikhet inte att bli av. En del projekt är i konflikt med naturvården och friluftslivet. De kommer sannolikt inte heller att byggas.

WPD har ett projekt på Polargrund i svensk ekonomisk zon (SEZ) i Bottenviken där planeringen inte har kommit så lång ännu. Planerad installerad effekt därför inte känd. Svea Vind har ett par projekt i Bottenhavet som inte har kommit så långt utan mest är idéer. Slutligen är det väl också troligt att jag missat en del projekt.

Att en vindkraftspark får tillstånd behöver inte betyda att den byggs. Vindkraftsparken Taggen i Sölvesborgs kommun fick avbrytas efter 10 års projektering och efter att de fått ett tillstånd för att anlägga den. Detta då Försvarsmakten lade in vad som i praktiken blir ett veto. Baltic Offshore Delta utanför Stockholms skärgård och Sydkustens Vind utanför Skånes sydkust kommer sannolikt inte heller att bli av då försvaret även där sagt nei.

Sveriges största existerande havsbaserade vindkraftspark, Lillgrund i Öresund, har en installerad effekt på 110 MW. Den är alltså bar mycket mindre än de vindkraftsparker som planeras.

Lillgrund. Bild: Vattenfall

Läs mer om vindkraft:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!