Överförbara kvoter är inte negativt för småskaligt fiske

I en undersökning av effekterna på det småskaliga fisket av införandet av överförbara fiskerättigheter (IFQ, ITQ, TFC) i de nordiska länderna konstaterar en grupp forskare att det småskaliga fisket inte drabbats negativt.

De har undersökt samtliga nordiska länder och deras system med överförbara fiskerättigheter. Island, Grönland, Norge, Färöarna, Danmark, Sverige och Finland. Utvecklingen har varit likartad i alla länder. I Norge och Färöarna har de bara undersökt det demersala fisket och i Sverige och Finland bara det pelagiska fisket. I Finland och Sverige är det bara det pelagiska fisket som omfattas av överförbara fiskerättigheter (TFC).

Antalet fiskebåtar har minskat i samtliga fiskerisegment. Men minskningen har i allmänhet varit mindre bland de små båtarna. I vissa länder har minskningen varit lika bland de små båtarna och de stora båtarna. Ingen stans har det mer småskaliga fisket drabbats hårdare än det storskaliga. De olika länderna har dock använts helt olika metoder för att skydda det småskaliga fisket.

Olika system

Island har en separat kvot för småskaligt fiske med fiskerättigheter som bara är överbara inom det småskaliga fisket. Dessutom finns fyra regionalkvoter för en mindre del av fiskeflottan där olympiskt fiske gäller. På Grönland gäller en separat kvot med överförbara fiskerättigheter för det småskaliga fisket med samma regler som på Island. Samma sak i Danmark men där är det frivilligt om en fiskebåt vill vara med i det skyddade systemet för småskaligt fiske eller inte.

I Sverige finns kustkvoter för det småskaliga fisket med olympiskt fiske och dessutom en regionalkvot med individuell fördelning. I Finland har det småskaliga fisket en egen kvot med överförbarhet inom gruppen. På Färöarna regleras det småskaliga fisket genom fiskdagar och en egen kvot.

Slutligen har vi Norge där samtliga båtar är med i en grupp av fiskebåtar. Fiskebåtar kan under vissa villkor utbyta fiskerättigheter inom den egna gruppen med det kan inte sälja utanför den egna gruppen.

Dessutom har införandet av TFC lett till ökad lönsamhet och en anpassning av fiskerikapaciteten till resursen. Den tidigare överkapaciteten som fanns i samtliga länder har försvunnit.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!