Fiskodlingsfusion

Familjen Hukkanen som äger Kalaneuvos Oy och Nordic Trout AB har köpt estniskägda Heimon Kala Oy. Heimon Kala Oy bedriver fiskodling och fiskförädling. Kalaneuvos är ett fiskförädlingsföretag och Nordic Trout ett fiskodlingsföretag. Heimon Kala har länge varit i estnisk ägo och ägdes senast av AS PRFoods.

Köpet omfattar Heimon Kala:s verksamheter i Finland, innefattande fiskodlingsverksamheten i Houtskär samt fiskförädlingsanläggningarna i Renko och Karleby. Heimon Kala avvecklade sin produktion i Karleby förra hösten. Dessutom innebär det att två av Sverige största fiskodlingsföretag, Överumans Fisk AB och Nordic Trout Sweden AB nu har samma ägare.

– Vi vill stärka tillgången på inhemsk fiskråvara och ytterligare sätta fart på den redan nu långt utvecklade exporten av förädlade fiskprodukter, säger Veijo Hukkanen, styrelseordförande för Kalaneuvos Oy och Nordic Trout AB.

– Nu återvänder Heimon Kala till finsk ägo. För oss är det viktigt att hålla vår genuint inhemska
livsmedelskedja helt i finska företags händer. Traditionellt har kedjan från fiskodling till förädling bestått av mindre företag och vi vill nu stärka vår roll som vägvisare för den finska fiskbranschen. Företaget, som ägs av en familj ger grund för långsiktiga planer, fortsätter Hukkanen.

– Vi är nöjda över att Heimon Kala igen ägs av ett finskt familjeföretag. Heimon Kala har hört till en av Finlands största odlare av inhemsk regnbågslax och företaget har fokuserat på miljön. Vi själva ser också möjligheter för Kalaneuvos produkter på den estniska marknaden och önskar att vårt samarbete fortsätter över gränserna. Vi vill önska Heimon Kala och Kalaneuvos framgång, säger verkställande direktör Indrek Kasela vid AS PRFoods, som är börsnoterat i Tallinn.

Inhemsk fiskförädling och fiskodling både i Sverige och Finland

– Vi vill uppfylla konsumenternas önskemål, som har framkommit i ett flertal opinionsundersökningar, om
ökad tillgång på inhemsk fisk, och därmed satsa alltmer på nya fiskprodukter. Som branschens största företag
vill vi vara en vägvisare och visa att fisk är trendigt, hälsosamt och läckert, samt ett mycket hållbart val ur
klimat- och miljösynvinkel, säger Hans-Mikael Helenius, ny verkställande direktör vid Kalaneuvos.

– Under de senaste åren har vi investerat 30 miljoner euro på att bygga ut vår fiskförädlingsfabrik i Sastamala och vi har nu Nordens största fiskrökeri. Det här är möjligt tack vare Kalaneuvos personal och de har en stor beredskap att lära sig och utveckla verksamheten, berömmer Helenius.

– Fiskodlingsanläggningen i Houtskär ger oss mer inhemsk fisk, samt förbättrar utvecklingsmöjligheterna för
våra övriga odlingsanläggningar. Nu kan vi tillsammans med vår kunniga personal integrera de möjligheter
den nya anläggningen ger oss i hela vår produktion, från rom, yngel- och matfiskodling fram till färdig produkt,
säger Alf-Håkan Romar, verkställande direktör vid Nordic Trout.

– Personalen i Houtskär gör ett suveränt arbete. Vi ser fram emot att få arbeta med dem och få tillgång till deras kompetens.

– Nordic Trout vill öka och effektivera produktionen av regnbågslax. Efterfrågan på inhemsk fisk ökar hela
tiden. Med det här företagsförvärvet kan vi bättre svara på målen i statsrådets program för främjande av
inhemsk fisk, påpekar Romar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!