Var är den svenska pelagiska fiskeflottan just nu?

En stor del, cirka hälften, av de stora pelagiska svenskägda fiskebåtarna ligger just nu stilla. På Donsö ligger  AS 202 Neptun, GG 229 Clipperton och  L 106 Monsun, i Fiskebäck L 421 Cadiz och S 206 Ahlma West, i Ängholmens hamn vid Rönnäng ligger GG 505 Polar och i Skagen L 144 Frederikke R. Ägarna av GG 229 Clipperton verkar just nu fiska svensk kvot av sill i Bottenhavet med danskflaggade båten S 438 Bristol. S 364 Rockall befinner sig i Gdansk vilket troligen innebär att den ligger på varv.

Några är dock bara i hamn för att landa. GG 64 Astrid Marie är sannolikt i Skagen för att lossa fisk liksom GG 206 Ahlma medan S 438 Bristol lossar i Norrsundet.

Fiskerättigheter

Industrifiskebåtarna L 106 Monsun, L 144 Frederikke R och L 421 Cadiz som främst har fiskerättigheter för fiskarter som tobis och skarpsill ligger still som vanligt. De lär komma ut på fiske i april eller maj även om tobiskvoten är låg i år. Det gäller också AS 202 Neptun. S 205 Ceton är också en båt som främst har fiskerättigheter för fiskarter som tobis och skarpsill men då ägarna för närvarande inte har någon svenskflaggad båt så finns en del del svenska fiskerättigheter för annan fisk. Det kan väl tänkas att båtan används för att fiska på svensk kvot på samma sätt som S 438 Bristol.

GG 218 Västfjord fiskar i Västerhavet vilket de också gjorde i början av februari. Fyra svenskägda båtar befinner sig som vanligt utanför Västafrikas kust. KL 870 Ieva Simonaityte och KL 872 Simonas Daukantas som har litauisk flagg ägs av en svensk affärsman som bor i Norge. Båtarna sköts av det stora nederländska fiskeriföretaget Parlevliet & van der Plas BV (PP Group). De övriga två svenska båtarna som fiskar i Västafrika ägs och sköts av Zandic Management & Trading AB i Fiskebäck.

S 205 Ceton.

Stora pelagiska båtar, namn, var fiskar de just nu

AS 202 Neptun, Donsö hamn
GG 64 Astrid Marie, Skagens hamn
GG 204 Tor-ön, Östersjön
GG 206 Ahlma, Skagens hamn
GG 207 Torland, på väg till Östersjön
GG 214 Västfjord II, Bottenhavet
GG 229 Clipperton, Donsö hamn
GG 505 Polar, Ängholmens hamn
GG 778 Lövön, södra Östersjön
KL 870 Ieva Simonaityte, utanför Mauretanien och Senegals kust
KL 872 Simonas Daukantas, utanför Mauretaniens kust
L 106 Monsun, Donsö hamn
L 144 Frederikke R, Skagens hamn
L 421 Cadiz, Fiskebäcks hamn
NC 336 Kristin, södra Östersjön
S 144 Themis, södra Östersjön
S 205 Ceton, väster om Norge
S 206 Ahlma West, Fiskebäcks hamn
S 364 Rockall, Gdansk hamn
S 438 Bristol, Norrsundets hamn
S 464 Stella Nova IX, Kattegatt
Nordic, Las Palmas hamn (Kanarieöarna)
Zander 2, utanför Västsaharas kust

Källa: Marinetraffic

Två båtar, GG 330 Carmona och S 264 Astrid, är under konstruktion och en båt, GG 203 Ginneton, är beställd.

Av de stora pelagiska svenskägda fiskebåtarna har 11 stycken dansk flagg, 10 har svensk flagg, 2 litauisk, 2 marockansk flagg och en har tysk flagg. I siffrorna ingår beställda båtar och båtar som håller på att byggas.

Mellanstora pelagiska båtar

Ett annat segment är mellanstora båtar som fiskar regionalt i Östersjön och Bottenhavet eller Kattegatt och Skagerak. De som fiskar i Skagerak och Kattegatt fiskar bara sill under en begränsad period på hösten. I övrigt fiskar de ingenting eller kräfta och fisk.

Det finns sex båtar längs västkusten som tillhör den sistnämnda gruppen. Det är GG 39 Rossö (södra Östersjön), GG 158 Nimrod (Fiskebäcks hamn), GG 683 Rön (Fiskebäcks hamn), GG 690 Vingasand (Fiskebäcks hamn), GG 840 Svanen (södra Östersjön) och GG 850 Odeskär (Vrångö hamn).

GG 690 Vingasand  och GG 683 Rön fiskar normalt bara sill i Skagerak på hösten och inget annat. De har inga fiskerättigheter för nåt som de kan fiska på nu. GG 39 Rossö och GG 840 Svanen är huvudsakligen kräftfiskebåtar och fiskar normalt bara pelagiskt efter sill på hösten i Kattegatt och Skagerak. De tycks dock i år ha gått till Östersjön för att fiska pelagiskt där. Sannolikt ligger GG 850 Odeskär mest still då det i princip är en kvotbåt som har samma ägare som AS 202 Neptun.

I Östersjön och Bottenhavet finns det betydligt fler trålare i mellansegmentet. De är GE 49 Arcadia som befinner sig i Norrsundets hamn, KR 59 Solana (Östersjön), SIN 50 Laguna (Simrishamns hamn), SIN 602 Courage (Simrishamns hamn), SM 53 Glomskär (Simrishamns hamn), VK 190 Scanö (Västerviks hamn), VY 33 Britton (öster om Gotland), VY 43 Viken (öster om Gotland), VY 242 Vestland (öster om Gotland). Normalt fiskar de alla bara i Östersjön förutom GE 49 Arcadia som normalt fiskar i Bottenhavet och SM 53 Glomskär som fiskar i både Östersjön och Bottenhavet.

Ägare

GG 64 Astrid Marie, S 364 Rockall och S 264 Astrid har samma ägare, Astrid Fiske AB. Andra som har gemensam ägare är SIN 50 Laguna och SIN 602 Courage (Fiskefartyget Courage af Skillinge AB), S 205 Ceton och GG 203 Ginneton (Fiskeri AB Ginneton), GG 229 Clipperton och S 438 Bristol (B-C Pelagic), GG 204 Tor-ön och L 144 Frederikke R (Tor-Ön Fiske AB), GG 206 Ahlma och S 206 Ahlma West (Ahlma Fiskeri AB), AS 202 Neptun och GG 850 Odeskär (Odeskär Fiskeri), Nordic och Zander 2 (Zandic Management & Trading AB) respektive KL 870 Ieva Simonaityte och KL 872 Simonas Daukantas (UAB Baltlanta).

Var fanns båtarna tidigare:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!