Bränslepriserna gör att det blir olönsamt att fiska

Drivmedel för fiskebåtar har blivit mycket dyrare som en följd av Rysslands invasion av Ukraina. Faktiskt har prisökningarna varit så stora att fiskebåtar troligen kommer att läggas still vid kaj. Priserna för bränsle har nämligen blivit så höga att det i princip blir en ren förlustaffär att tråla kräftor och räkor.

Större delen av den italienska trålflottan ligger stopp. I Spanien och många länder uppvaktas ministrar för att få till stånd lättnader vad det gäller bränslepriserna. På Irland finns det fiskebåtar som inte kan fylla upp diesel till följd av hamnarbetares bojkott av rysk olja. I Frankrike finns samma problem som på Irland med brist. Alla andra EU-stater har en likartad situationen som i Sverige.

Om fiskebåtar ligger stopp till följd av prisutvecklingen på bränsle kommer mindre kvantiteter fisk att landas för försäljning. Detta skapar en internationell brist på sjömat. Om många väljer att lägga sig stopp resulterar det därför i en avsevärd prishöjning.

I syfte att hantera situationen på ett balanserat och omdömesgillt sätt föreslår Sveriges Fiskares PO (SFPO) därför ett bränsletillägg på sålda kvantiteter fisk vid auktionerna om 10 %. Detta pålägg ska tillfalla yrkesfiskarna och ska ses som en möjlighet att fortsätta med fisket trots de höga bränslepriserna. Bränsletilläggets syfte är endast att säkerställa kostnadstäckning i den nu rådande situationen.

Enligt SFPO:s uppfattning är det bättre att det finns ”dyrare” sjömat att sälja till marknaden än om fiskefartygen ligger stopp. Så snart situationen normaliseras är tanken att bränsletillägget ska avskaffas.

SFPO har varit i kontakt med Näringsdepartementet om problematiken.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!