Övervakningskameror på pelagiska fiskebåtar i Danmark

Som de första i Europa introducerar den danska pelagiska flottan fullt dokumenterat fiske på alla fartyg. Före slutet av 2022 kommer övervakningskameror för fångsten (CCTV) och tillhörande sensorer att installeras på alla danska pelagiska båtar organiserade i Danmarks Pelagiske PO (DPPO).

Den danska pelagiska flottan är en av världens modernaste och mest avancerade. Varje år levererar danska fiskare mer än 400 000 ton frisk, hållbar och skonsamt fångad sill, makrill m.m. till miljontals hungriga konsumenter över hela världen. Dessa konsumenter får genom kamerorna ytterligare en försäkran om att fisken har fångats på ett ansvarsfullt sätt och i full överensstämmelse med lagar och förordningar i både Danmark och EU.

Från den 1 januari 2023 kommer alla fiskebåtar som är medlemmar i DPPO att vara anslutna till ett slutet datasystem som drivs och ägs av organisationen med hjälp av oberoende tredje parter. Systemet registrerar och lagrar alla relevanta fiskerelaterade uppgifter från fartygen, inkl. video från CCTV-övervakning. All data och all information från fisket görs direkt tillgänglig för de danska fiskerimyndigheterna och andra relevanta offentliga och privata partners.

Kameror ombord

“Medlemmerne har de sidste 30 år været pionerer i europæisk fiskeri — fra udviklingen af nye fiskerier, til bæredygtighedscertificering, til etableringen af et forskningsprogram og phd. skole, til redskabsudvikling, egenkontrol og Kodeks for Bæredygtigt Pelagisk Fiskeri. På alle områder har de danske pelagiske fiskere været villige til at gå forrest i udviklingen. Derfor er etableringen af vores eget kontrolsystem for fuldt dokumenteret fiskeri en naturlig fortsættelse af organisationens og flådens udvikling som en moderne og transparent aktør i europæisk fiskeri. Som producentorganisation er det vores ansvar at sikre, at fiskeriet kan svare på de krav som myndigheder — og, mere vigtigt, forbrugerne — stiller. Nu går vi igen et skridt foran,” siger Esben Sverdrup-Jensen, direktør i DPPO, i ett pressmeddelande.

Systemet har varit under utveckling en längre tid och beräknas slutligen vara klart för installation på fartygen i slutet av 2022. Utvecklingen sker i dialog med myndigheter och experter.

“For os fiskere er tillid en mærkesag,” fortæller formand, Fridi Magnusen, om baggrunden for det nye initiativ. “Tillid er altafgørende når vi sælger fisk i havnene rundt om i Europa og tillid er livsnødvendigt for sikkerheden ombord på et fiskefartøj. Mister vi forbrugernes tillid, så mister vi vores livsgrundlag. Med vores eget system for fuldt dokumenteret fiskeri kan vi forhåbentlig tackle de fordomme og misforståelser, som kendetegner debatten og fiskeripolitikken og som har medvirket til at underminere tilliden til både fiskeriet og de ansvarlige myndigheder.”

Fridi Magnusen. Bild: DPPO

De båtar som är medlemmar i DPPO är HG 62 Beinur, HG 264 Ruth, HG 265 Asbjørn, HG 333 Isafold, HM 379 Lingbank, S 144 Themis, S 205 Ceton, S 206 Ahlma West, S 264 Astrid (efter att den levererats) och S 438 Bristol. Dessa båtar fiskar i huvudsak eller till stor del för konsumtion men också för fiskmjösfabrikerna.

Danmarks Fiskeriforening PO

Om de pelagiska båtar som är medlemmar i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) kommer att följa efter är väl mera osäkert. DFPO är en aggressiv motståndare till kameror ombord. Några av dessa båtar är AS 202 Neptun, E 349 Cattleya, L 106 Monsun, L 144 Frederikke R, L 228 Susanita, L 229 Lykke Hametner, L 421 Cadiz, L 441 Hametner Senior, L 520 Emmie Noah, L 920 Tina Jeanette, R 500 Sophia Hametner och S 464 Stella Nova. De flesta av dessa båtar ägnar sig bara åt fiske för fiskmjölsfabrikernas räkning.  E 349 Cattleya som intill nyligen var medlem i DPPO kan mycket väl ha lämnat  organisationen på grund av kamerafrågan.

Sverige

Det är väl också troligt att svenska Swedish Pelagic Federation PO (SPF) kommer att följa efter danskarna. De har redan tidigare uttryckt att de vill ha kameror ombord. Det är troligt att det i så fall bara kommer att beröra de största båtarna såsom GG 206 Ahlma, GG 64 Astrid Marie, GG 203 Ginneton (när den levererats), GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland, GG 218 Västfjord, GG 229 Clipperton, GG 330 Carmona (efter leverans), GG 505 Polar och GG 778 Lövön.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!