Hajfiske i Europa

I delar av  Europa finns ett omfattande hajfiske.  Framförallt handlar det om Spanien. I Portugal, Nederländerna, Frankrike och Italien finns et begränsat hajfiske. Fisket sker för konsumtion.

Det europeiska hajfisket har uppmärksammats av diverse webbsajter under senare tid med anledning av en rapport från ifaw (International Fund for Animal Welfare). Det beskrivs som om det skulle vara en form av det förbjudna hajfisket men så är inte fallet. Dessa hemsidor ljuger och falsifierar verkligheten och smutskastar helt felaktigt det europeiska yrkesfisket. I det europeiska hajfisket tas hela hajen tillvara, Huvuddelen av fisket bedrivs på en art som inte anses utrotningshotad.

Rapporten är i sig själv inga problem utan förefaller rimlig och vederhäftig. Det är rapporterna om den som är felaktiga. Bland de hemsidor som förvränger fakta kring hajfisket hittar vi propagandasajter som Natursidan och vetenskapssajter som Havet.nu samt flera andra.

Hajfensexport

Hajfenorna från det europeiska fisket exporteras till Ostasien. Skinnet används till läder och levern till fiskleverolja. Resten av de landade hajarna blir mat i Europa. Hajfisket i Europa är inget så kallat hajfensfiske där fenan skärs av och hajkroppen i övrigt slängs överbord.

Cirka 45% av alla hajfenor som säljs kommer från europeiskt fiske. Andelen har ökat under senare år samtidigt som exporten i vikt inte ökat. I världen har handeln med hajfenor minskat kraftigt. Något som betyder att fisket av haj i världen troligen minskat ganska kraftigt. Framförallt är det sannolikt hajfensfisket (där resten av hajen inte används) som minskat. Samtidigt kan det också vara ett tecken på att bestånden av haj i världen minskat.

Blåhaj. Bild: Diego Delso. Licens: CC BY-SA 4.0

Den haj som fiskas mest är blåhaj (Prionace glauca) som inte anses hotad men som sannolikt fiskas lite för hårt i delar av världen då IUCN klassar den som nära hotad vilket. betyder att den troligen löper risk att bli hotad i framtiden.

I Sverige bedrevs hajfiske förr i tiden. Det som fiskades var pigghaj (Squalus acanthias) men numera är detta fiske förbjudet. Ett förbud som vissa år ställer till problem för yrkesfiskare då fångade pigghajar måst kastas tillbaks i vattnet även om de är döda. Pigghaj kan fångas som bifångst i många olika fisken. De får inte landas. Pigghajen betraktas som starkt hotad i nordöstra Atlanten vilket inkluderar svenska vatten.

Läs mer om hajfiske.

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!