Utflyttning av trålfiskegränsen på prov

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har lagt ett förslag om att trålfiskegränsen ska flyttas ut på prov längs kusten från Öland i söder till Ålands hav. Detta berör två så kallade ICES-områden som har nummer 27 och nummer 29. Anledningen är att de vill prova om en utflyttning av trålfiskegränsen kan ha några positiva effekter på de vårlekande sillbestånden i Östersjön. Det är tänkt att trålfiskegränsen under provperioden ska flyttas från 4 sjömil till territorialvattengränsen på 12 sjömil.

Av olika skäl kommer det dock sannolikt att dröja länge innan försöket blir verklighet. Detta då det kräver samordning med Danmark och Finland så att inte deras fiskebåtar kan fortsätta tråla innanför territorialvattengränsen när inte svenska båtar får tråla där. Idag har Sverige ett avtal med Finland och Danmark om att fiskebåtar från alla länderna får tråla på de andra ländernas territorialvatten.

Sillfisket i centrala Östersjön

I samband med förslaget har HaV gjort en gedigen utredning om sillfisket i områdena 27 och 29 och fisket innanför territorialvattengränsen. De har också kommit fram till att en utflyttning bara ska gälla båtar som är längre än 24 meter. Båtar under 24 meter som fiskat i området tidigare ska kunna fortsätta med trålfiske in till trålfiskegränsen på 4 sjömil. Men fisket ska inte få öka i förhållande till idag,. Båtar över 24 meters längd ska inte heller få överlåta fiskemöjligheter innanför territorialvattengränsen till båtar under 24 meter. Även detta är till för att fisket innanför territorialvattengränsen inte ska öka.

Den del av de svenska sillfångsterna i Östersjön har fångats i ICES-områdena 27 och 29 har under perioden 2014-2020 utgjort 43% av sillfångsterna i egentliga Östersjön. Av detta har 30% fångats innanför territorialvattengränsen och 70% utanför. Både innanför och utanför territorialvattengränsen står fiskebåtar som är längre än 24 meter för huvuddelen av fisket.

I område 27 har de större båtarna stått för 67% av fisket under den undersökta perioden och små båtar för resten. I område 29 där fisket är mycket litet har de större båtarna stått för mellan 75 och 99% av allt fiske beroende på vilket år det handlar om. 75% av de stora båtarnas fiske i de två områdena sker under perioden jan till mars. För de mindre båtarna sker huvuddelen av fisket under samma period men de fiskar också en hel del under april och maj.

Berörda fiskebåtar och företag

Av de båtar som fiskar sill i centrala Östersjön är 13 stycken längre än 24 meter. Ett trettital båtar är mindre och fiskar på regionalkvot och kustkvot enligt rapporten. Men i i verkligheten tycks det vara betydligt fler båtar. En del fiskar dock inte alls i ICES-områdena 27 och 29. Det gäller små båtar registrerade i Skåne (SIN), Blekinge (SG, KA) och Gotland (VY). Rapporten inte heller med alla stora båtar, förmodligen för att de inte alltid finns. Se tabellerna nedan.

Några av de företag som äger båtar inom det pelagiska systemet har också båtar som är under 24 meter och ingår i det pelagiska systemet. Fiskeri AB Ginneton äger GG 203 Ginneton och GG 210 Vera C och Astrid Fiske AB äger GG 64 Astrid Marie och GG 77 Falken. B-C Pelagic AB äger GG 229 Clipperton och bolagets ena ägare, AB Clipperton, äger GG 1226 Clippfjord. Vissa företag äger också små båtar som idag inte ingår i det pelagiska systemet. Västfjord Fiskeri äger sålunda GG 781 Sandefjord förutom GG 218 Västfjord II och Astrid Fiske AB äger GG 70 Marie.

Flera av dessa företag äger också båtar med dansk flagg. B-C Pelagic äger för sin del S 438 Bristol, Astrid Fiske AB äger S 264 Astrid (under konstruktion), Ahlma Fiskeri AB äger S 206 Ahlma West, Fiskeri AB Ginneton S 205 Ceton och Tor-ön Fiske AB som äger GG 207 Torland har den danskflaggade L 144 Frederikke R. Ingen av de danskflaggade båtarna är under 24 meter långa.

Båtar som fiskar eller har fiskerättigheter inom det pelagiska systemet i centrala Östersjön
24 meter eller längre (samtliga är trålare)
 • GG 64 Astrid-Marie
 • GG 204 Tor-ön
 • GG 203 Ginneton (under konstruktion)
 • GG 206 Ahlma
 • GG 207 Torland
 • GG 218 Västfjord II
 • GG 229 Clipperton
 • GG 330 Carmona (under konstruktion)
 • GG 505 Polar
 • GG 778 Lövön
 • SIN 50 Laguna (regionalkvot)
 • SIN 602 Courage (regionalkvot)
 • SM 53 Glomskär (regionalkvot)
 • VY 242 Vestland (regionalkvot)
Under 24 meter
 • GG 39 Rossö
 • GG 158 Nimrod
 • GG 840 Svanen
 • KR 59 Solana (regionalkvot)
 • SG 40 Miraculix (regionalkvot)
 • VK 190 Scanö (regionalkvot)
 • VY 33 Britton (regionalkvot)
 • VY 43 Viken (regionalkvot)
Trålare som fiskar på kustkvoten i centrala Östersjön (fångat över 100 kg sill år 2019)
 • KR 12 Rönnskär (trål och garn)
 • KR 82 Gitte-Marie
 • NG 6 Vegas (tidigare Mia)
 • NG 18 Bris (trål och garn)
 • NG 27 Boy (trål och garn)
 • NG 35 Ellis
 • SG 73 Saga
 • SM 4 Tarona
 • VY 21 Axelia
 • VY 76 Boköland
Garnbåtar och snörpvadsbåtar som fiskar på kustkvoten i centrala Östersjön (fångat över 100 kg sill år 2019)
 • KA 1 Terese
 • KA 3
 • KA 4 Thanyarat
 • KA 5 Vingaland (tidigare Ronja)
 • KA 8 Lillö
 • KA 10 Tammerfors (snörpvad)
 • KA 17 Ingrid
 • KA 20 Hogland
 • KA 38 Stjärnfors (snörpvad och garn)
 • KA 187 Ida
 • NG 14
 • NG 91 Carola
 • NRG 2 Henrietta
 • NRG 12 Gloria
 • NRG 30
 • SG 10 Vitö
 • SIN 6 Kometen
 • SIN 84 Ingrid
 • SM 41 Serena
 • SM 44
 • SM 59 Lea
 • VK 5 Helga
 • VK 20
 • VK 80
 • VY 68 Sandra

Läs mer:

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!