Visst kan Sverige flytta trålfiskegränsen, men …

Visst kan Sverige flytta trålfiskegränsen till gränsen för nationellt svenskt vatten på 12 sjömil (territorialvattengränsen). EU har inte med saken att göra. När BalticWaters 2030 presenterar detta som en nyhet, som något som inte var känt är det alltså dumheter.

BalticWaters 2030 och Sportfiskarna vill att trålfiskegränsen ska flyttas ut i Östersjön. De hävdar också fisket av sill inte är långsiktigt hållbart. Det är en lögn. Att forskare som inte presenterar alla fakta, är oärliga, hävdar att det är på det viset gör inte lögnen ett dugg mer sanningsenlig.

————————–
Sillen/strömmingen i Östersjön är inte hotad
————————–

Men det enda som en flyttning av trålfiskegränsen innebär att det småskaliga svenska trålfisket slås ut. Detta fiske bedrivs av ett 30-tal mindre fiskebåtar med hemmahamn på östkusten och ungefär lika mindre trålare längs Norrlandskusten.

De stora trålarna skulle i princip inte påverkas alls då de bara kan flytta sitt fiske. Dessutom kan finska och danska trålare fortsätta fiska innanför den svenska trålfiskegränsen på grund av bilaterala avtal med dessa länder.

Skulle en utflyttning av trålfiskegränsen också beröra den svenska västkusten skulle det sannolikt innebära slutet för fisket i Halland och en utslagning av en stor del av den svenska kräftfiskeflottan liksom det kustnära räkfisket. I princip skulle enbart det storskaliga pelagiska fisket överleva en sådan åtgärd. Danska räktrålare och kräfttrålare skulle dock utan problem kunna fortsätta sitt fiske innanför den nya svenska trålfiskegränsen.

Effekten skulle alltså bli att svenskt kustnära fiske tas över av danska och finska yrkesfiskare. Jag tvivlar på att det är vad någon vill.

Det går naturligtvis även att ta bort danska och finska yrkesfiskares möjligheter att fiska innanför den svenska territorialvattengränsen genom att säga upp avtalen. Problemet med det är att det skulle slå ut en del av det svenska fisket på Västkusten, exempelvis skulle sillfisket i Skagerak på hösten påverkas liksom delar av det demersala fisket i Skagerak. Detta då det skulle innebära att svenska yrkesfiskare inte skulle få fiska innanför Danmarks territorialvattengräns på 12 sjömil. Troligen skulle väl även fisket i Skåne påverkas negativt.

Det som Sportfiskarna och BalticWaters2030 vill är inte att skydda det kustnära småskaliga fisket då deras förslag innebär att detta slås ut. Det som de vill är att fisken längs Östersjön kuster reserveras för rika sportfiskare/fritidsfiskare som har råd med dyra båtar. De vill förvandla den svenska östersjökusten till ett reservat för folk med mycket pengar. De vill avskaffa yrkesfisket.

————————–
Sportfiskarna talar med kluven tunga
————————–

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!