Pigghaj ska kastas ut och får inte landas

Det är totalt olagligt att landa fångade pigghajar. Om de fångas måste de alltså kastas ut. Det är så lagstiftningens ser ut i EU när det gäller fiskarter som inte får fångas. Pigghajar ska kastas så fort som möjligt efter att de fångats. Oavsett om de är döda eller levande. Så är reglerna och lagarna.

Alla kvoterade fiskarter omfattas av landningsskyldigheten. Rockor är kvoterade och omfattas därför av landningsskyldigheten men de får kastas ut i vissa fisken där det finns undantag från landningsskyldigheten. För rockor gäller att de får kastas ut då de anses ha hög överlevnadsgrad. De ska dock kastas ut (återutsättas) så fort som möjligt efter att de fångats. Återutsättningen ska ske under vattenytan.

Okvoterade arter får fritt kastas ut. Sådana arter är bland annat skrubba (flundra), sandskädda, rödtunga i Skagerak och Kattegatt och sjurygg (kvabbso, stenbit), läppfiskar och krabba (krabbtaska. Det finns också en mängd kvoterade arter som får kastas ut enligt undantagsbestämmelser. De flesta utkast är lagliga.

Dumpningen i Lysekils hamn

Med tanke på att både pigghaj och rockor får kastas ut så fort som möjligt är det olagligt att ta med dem in till hamn och dumpa dem där på det sätt som avslöjats ha skett i Lysekil.

Både pigghaj och rockor fås som bifångst i småskaligt garnfiske såväl som i småskaligt trålfiske med bottentrål. Det går därför inte att hävda att de pigghajar och rockor som dumpats i Lysekils hamn fångats av en trålare på det sätt som många gör. De kan lika gärna ha fångats av en garnfiskebåt. Kanske är det till och med troligare.

Garnfiske kan bedrivas av fritidsfiskare som kan antas ha sämre kunskap om fiskeregler än yrkesfiskare. Det känns därför osannolikt att en yrkesfiskare skulle ha begått misstaget att dumpa alla fångade pigghajar och rockor inne i en hamn. Det kan naturligtvis vara så men det vet vi inte i nuläget. Läget är alltså som följer:

  • Vi vet inte hur de olagligt dumpade pigghajarna och rockorna fångats eller i vilket redskap
  • Pigghaj ska kastas ut men inte på det sätt som skett i Lysekils hamn
  • Rockor får kastas ut men inte på det sätt som skett i Lysekils hamn

De som i olika medier uttrycker en annan åsikt om dumpningen i Lysekils hamn än de jag punktat upp gissar, hittar på, sprider felaktigheter på grund av kunnighet eller ljuger rakt av.

Läs mer:
Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!