Nederländsk bomtrålare bedrev olagligt fiske

Danska Fiskeristyrelsens Regionale Kontrol Vest har polisanmält en nederländsk trålare för olagligt fiske. Allvarliga överträdelser av fiskelagstiftningen har konstaterats. Däribland illegalt fiske i ett förbjudet område, användning av illegala redskap, brist på AIS-signal och fel i fartygets fiskeloggbok.

De grova brotten ska ha skett i den så kallade rødspættekassen (rödspätteboxen). Det är ett område som sträcker sig från Hirtshals i norr och över Jammerbugten till Hanstholm och vidare söderut längs Jyllands västkust. Syftet med rødspættekassen är att skydda uppväxten och föryngringen för rödspätta. Därför får de större fartygen, inklusive de stora bomtrålarna, inte fiska i området.

Polisanmälan kommer i kölvattnet av ett annat fall. En nederländsk bomtrålare greps i april 2022 på bar gärning för bl.a. fiske med illegala innerpåsar i trålen. Resultatet blev böter och konfiskeringskrav på upp till 375 000 DKK totalt.

Det nya ärendet gäller även det en nederländsk bomtrålare. Den ertappades redan under hösten 2021 med ett antal regel- och lagbrott. Fallet kom dock att polisanmälas först nu på grund av en besvärlig utredning och flera brott mot reglerna. Det har varit nödvändigt att bedöma ärendet tillsammans med EU-kommissionen och andra myndigheter.

Olagligt fiske

Fiskeriminister Rasmus Prehn säger med anledning av det hela:

”Det er fuldstændig uacceptabelt, at hollandske bomtrawlere sejler i dansk farvand og fisker ulovligt. Derfor er jeg meget tilfreds med, at Fiskeristyrelsen efter længere tids hårdt arbejde igen har fået fat i endnu en hollandsk bomtrawler og politianmeldt vedkommende for grove overtrædelser af fiskerilovgivningen. Sagen kan ende med en bøde på over en halv million kroner, og jeg kan forstå, at der allerede nu er flere sager på vej. Derfor er det afgørende, at vi nu fastholder presset og forsætter med den massive kontrol. Til vands og i luften for at få sat en endegyldig stopper for ulovlighederne.”

Överstyrman Mads Grundvad Nielsen från fiskekontrollfartyget Vestkysten menar att det handlar om en lång rad grova överträdelser och brott:

”Her er tale om flere grove overtrædelser. Vores fiskerikontrolskib Vestkysten overrasker et udenlandsk fiskefartøj, mens det er i færd med at fiske i et yngleområde i Nordsøen, hvor store fartøjer over 12 meter ikke må fiske. Ombord på fartøjet kunne vi konstatere, at der blev fisket med ulovlige redskaber, som var konstrueret på en sådan måde, at der ikke sker en korrekt selektering af små fisk, når bomtrawlet trækkes hen over havbunden.

Det viste sig ligeledes, at fartøjet ikke havde det lovpligtige sporingsudstyr, kaldet AIS, tændt, mens der blev fisket i forbudsområdet. Et slukket AIS-signal betyder, at fartøjet bogstaveligt talt går under AIS-radaren, og hermed udsætter både sig selv og andre for fare ift. risiko for kollision. Ved en efterfølgende kontrol af fartøjets logbogsregistreringer på den pågældende fangstrejse og dertil hørende afregninger af fangsten, kunne der konstateres adskillige fejlskøn, som var større end de 10 procent, der er tilladt.”

Bakgrund:

Danska Fiskeristyrelsen betraktar hela fallet som ett mycket allvarligt brott mot fiskerilagstiftningen. De har nu överlämnat ärendet till polisen. Detta med en begäran om böter och förverkandeyrkande på totalt 527 000 DKK.

Danska Fiskeristyrelsen har skärpt kontrollen av fiskefartyg som fiskar illegalt i danska vatten, stänger av sin AIS-signal eller skriver in felaktig information i loggböckerna. Detta görs både genom elektronisk övervakning via danska styrelsens Fiskeriövervakningscenter och ombordstigningar till havs med t.ex. fiskekontrollfartyget Vestkusten.

Som ett led i arbetet med att få ett slut på det illegala fisket har Danmarks Fiskeristyrelse också förstärkt sina insatserna för att informera om reglerna och sanktionskraven för särskilt stora överträdelser av fiskelagstiftningen i danska vatten.

Fakta:
  • Kontrollen av de stora bomtrålarna i Nordsjön och Skagerrak har mer än fördubblats under perioden 2017 till 2020.
  • Danska Fiskeristyrelsen har skärpt kontrollen av fartygens AIS-signaler. Brott mot AIS-reglerna sanktioneras nu på ett sätt som inte skett tidigare.
  • Den 1 september 2021 infördes så kallade kontrollpunkter till sjöss, vilket gör att fiskerikontrollen kan tvinga fartyg att segla till en specifik position för att kontroll och ombordstigning ska kunna ske.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!