Mycket lyckat möte om fiske på Donsö Shipping Meet

I en fullsatt lokal under Donsö Shipping Meet genomfördes ett av de bästa fiskeseminarier jag deltagit på. Planerat och och genomfört av ett antal unga fiskare som också stod för en stor del av talen och pratet. Det var både pelagiska fiskare och demersala fiskare som pratade. I övrigt talade också myndighetspersoner från näringsdepartementet, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket såväl som forskare från SLU.

Först pratade Daniel Johansson (pelagisk fiskare, Astrid-koncernen) och Gustav Grundén (räkfiskare och fiskfiskare, Gustav Grundén AB) om sitt liv som fiskare. Om fisket och livet som fiskare. Därefter pratade olika en lång räcka forskare och myndighets om olika aspekter på fisket och om hur de arbetade. Dessutom pratade två bankmän från Jyske Bank och Swedbank om deras syn på fisket och framtiden. Som helhet var det intressant och givande för publiken. Därefter var det dags för Johannes Claesson att presentera sillburgarna från Pelagic Seafood AB.

Daniel Johansson, Johannes Claesson, Viking Mattsson, Malin Skog, Gustav Grundén och Fredrik Gustafsson.

Slutligen var det ett samtal mellan 4 unga fiskare som leddes av moderatorn Örjan Backman tillsammans med Malin Skog från Swedish Pelagic Federation PO (SPF). De fyra unga fiskarna var Gustav Grundén, Viktor Mattsson (fiskfiskare, Vingaskär Fiskeri AB), Johannes Claesson och Fredrík Gustafsson (pelagisk fiskare, Båt GG 330 Carmona AB) och det pratade om hur det kom sig att de blev fiskare och hur de såg på fiskets framtid.

Överförbara fiskerättigheter

Rent generellt kan det väl sägas att de unga (nåja, mellan 30 och 40 år gamla) fiskarna såg med tillförsikt på framtiden men Gustav Grundén var tydlig med att förvaltningssystemet för det demersala fisket måste göras om. Han uttalade sig klart för ett system med överförbara fiskerättigheter (ITQ, TFC) i det demersala fisket liknande det system de har i det pelagiska fisket.

Några andra som tydligt vill ha ett sådant system var bankerna. För att kunna lån ut pengar behöver de ha säkerhet och fiskerättigheter kan vara en sån säkerhet. Utan fiskerättigheter är det helt enkelt svårt att låna ut pengar till de investeringar som yrkesfiskare behöver göra.

Ökad lönsamhet

Staffan Waldo från SLU Agrifood som visade att TFC-system innebar ökad lönsamhet och högre löner, att överkapacitet inom fisket försvann och en hel del andra fördelar. Det skulle dock inte lösa alla problem. Mats Svensson redogjorde för Havs- och vattenmyndighetens arbete för att införa  TFC inom det demersala fisket. Det har rekommenderat regeringen och riksdagen att inför ett sånt system.

Flera fiskare och dessutom banktjänstemännen menade också att fiskerättigheter skulle delas ut för 10 år per fiskerättsinnehavare så att inte all rättigheter löper ut samtidigt var tionde år så som det nu fungerar. Som det är nu är det svårt för någon att ta över ett fiskeriföretag när det är 2-3 år kvar tills fiskerättighetsinnehavet löper ut, Det går helt enkelt inte att få lån. Dessutom menade alla att det borde vara kopplat till båten precis som det idag fungerar i det pelagiska fisket men inte i det demersala fisket.

Men mellan raderna var det uppenbart att nåt inte stämmer med införandet av TFC i det demersala fisket. Fisket vill ha det, myndigheten vill ha det, i princip hela branschen vill men politikerna släpar fötterna efter sig. Det finns uppenbarligen ett politiskt motstånd och det är där problemet finns idag.

Beståndsbedömningar och miljöförbättringar

Flera av yrkesfiskarna menade också att det kunde vara bra om de på ett bättre sätt kunde involveras i arbetet med att bestämma beståndens storlek vilket Joakim Hjelm från SLU Aqua berättade om. Som det nu är finns det en upplevelse av att forskarnas slutsatser stämmer dåligt med den verklighet som yrkesfiskare upplever. De vill därför delta mer aktivt i arbetet med att bedöma beståndens storlek.

Vidare pratade yrkesfiskarna om hur nya båtar och motorer gjorde båtarna mycket mer miljövänliga. Bränsleförbrukningen kunde halveras i nya båtar, de försågs med avgasrening av samma typ som lastbilar har. De berättade också om att svenska fiskare var ledande när det gäller utveckling av selektiva redskap som ger mindre bifångster. Osv.

Mötet försökte omfamna lite för mycket

Den enda problemet med mötet var att de försökt klämma in lite för mycket. Det blev därför blev lite ont om tid för de olika talarna och svår att hålla mötestiden. Det hade förmodligen varit lite bättre med lite förre talare. Kanske det vore bättre med ett större fokus på en enda fråga. Exempelvis överförbara fiskerättigheter (TFC) och dess för- och nackdelar, selektiva redskap, hur de fungerar och hur bifångster kan undvikas, hur storleken bestånden ock kvoterna bestäms och den tekniska utvecklingen av motorerna och båtarna när det gäller minskade utsläpp och bränsleförbrukning. Ett mer fokuserat angreppssätt för att sprida information om fisket vore bra.

För den som inte hade möjlighet att delta finns hela mötet att se på Youtube:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!