Röröfiskare fick ovanlig haj

I början av veckan, på måndagen fick GG 840 Svanen en i Sverige mycket ovanlig haj i trålen. Fisket skedde i Skagerak (inte i Kattegatt som GP och Wikipedia helt felaktigt påstår) i höjd med Lysekil.

De visste vid fångsten inte var det var för haj, fotograferade den och skickade en bild till SLU Aqua i Lysekil. Inte heller forskarna kunde i första skedet svara på vad det var för haj. Svanen tog med sig hajen till kaj i Lysekil och överlämnade till den till forskarna. De kunde efter undersökningar konstatera att det var en sexbågig kamtandshaj (Hexanchus griseus). Den har bara setts en gång tidigare i Sverige, väster om Måseskär i Bohuslän i september 1998.

Sexbågig kamtandshaj

Arten finns från Nordsjön söderut längs Europas kust och delar av Afrikas kust samt i Medelhavet. Dessutom i de tempererade delarna av Atlantens västkust, i sydvästra Indiska oceanen och längs Stilla havets tempererade kuster.

Sexbågig kamtandshaj. Bild: NOOA. Public domain

Den sexbågiga kamtandhajen lever både pelagiskt och nära bottnen över kontinentalsockeln och utmed kontinentalsluttningar. Håller främst till på djupt vatten och kan simma ner till 2 000 meters djup.Yngre hajar håller vanligen till på grundare vatten än äldre och större hajar.

Arten är vivipar (föder levande ungar). Antalet ungar per kull varierar från 22 till 47, men så många som 108 har rapporterats. Hanar blir könsmogna när den når en ungefärlig längd av cirka 3,15 meter och honor vid omkring 4,20 meter. Det är en kraftig haj med stort huvud och bred mun. Färgen varierar från mörkgrå till kaffebrun på översidan, medan undersidan vanligen är ljusare eller vitaktig. Sidolinjen markeras som regel av en ljus rand.

Hajen har ett varierat födourval och lever av såväl fiskar, bläckfiskar och rockor som olika bottenlevande skaldjur, till exempel krabbor. Det händer också att de tar sälar.

GG 840 Svanen

GG 840 Svanen är en fiskebåt med hemmahamn på Rörö utanför Göteborg. Det är en av Sveriges minsta RSW-trålare. 23,91 meter lång och på 152 bruttoton. Den har tankar där den kan förvara fisk i kylt havsvatten (RSW, Refrigerated Sea Water). Svanen fiskar mest kräfta och fisk men också en del sill. GG 840 Svanen ägs av familjen Larsson (bröderna Stefan och Roger Larsson). Det finns ytterligare en båt i Sverige som ägnar sig traditionellt fiske på detta sätt. Det är också en röröbåt, GG 39 Rossö.

Läs mer om Rörö

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Röröfiskare fick ovanlig haj”

Kommentarer är stängda.