Axel Wenblad sprider dumheter och falska nyheter

Axel Wenblad är en tidigare generaldirektör på Fiskeriverket. Han har skrivit en debattartikel i Dagens Arena om trålfisket i Östersjön. Det är en helt otroligt felaktig artikel på alla sätt och vis med massor av faktafel och falska nyheter.

Att forskning visat att storleken på strömmingen har minskat och att de har sämre kondition i dag än tidigare är helt sant. Vad som är orsaken till detta vet dock ingen. Det kan vara klimatförändringar, det kan vara ett för stort fisketryck och det kan bero på att sillen konkurreras ut av spigg och skarpsill. Ingen vet och Axel Wenblad har själv ingen som helst aning.

Beståndsstorlek

Han påstår också att sillen håller på att fiskas ut och det är ett helt falskt påstående. Sillbeståndet  (SSB) är lika stort som för 30 år sen i Östersjön och över vad som anses långsiktigt hållbart i Bottenhavet vilket innebär att det är lika stort som på 1970-talet.

Subventioner

Påståendena om subventionerna han lägger fram är också felaktiga. Den rapport han stöder sig på är rena gissningarna och har inget med verkligheten att göra. Rapporten räknar inte in social avgifter och personalskatter bland statens inkomster från fisket. Beräkningarna är dessutom så gamla att det idag icke-existerande trålfisket av torsk är inräknat det storskaliga fisket. Siffrorna från rapporten är därför helt missvisande och vissa fall sannolikt helt felaktiga.

I verkligheten bidrar det storskaliga pelagiska fisket positivt till samhället med intäkter för staten på totalt 130 miljoner kronor och kostnader för samhället på totalt 95 miljoner kronor. Det pelagiska fisket i Sverige subventioneras inte. Dessutom kommer större delen av statens intäkter från de största företagen som äger ett tiotal båtar. Det storskaliga pelagiska fisket bidrar alltså positivt till statens finanser. Wenblad svamlar.

Däremot subventioneras siklöjetrålarna i Bottenhavet, räk- och kräfttrålarna på Västkusten och fisket med passiva redskap.

Trålfiskeförbud

Att förbjuda trålning i Östersjön skulle slå ut cirka 30-tal trålare baserade i Östersjöområdet. De flesta av fiskar på kustkvot och regionalkvot och ett 30-tal siklöjetrålare som fiskar i Bottenhavet. Hälften av de stora pelagiska trålarna skulle sannolikt försvinna.

Sammantaget skulle ett trålfiskeförbud i Östersjön medföra minskade intäkter för staten samtidigt som kostnaderna skulle förbli ungefär desamma. Wenblad förslag är ekonomiskt vansinne och kommer att slå ut hela siklöjefisket i Bottenviken såväl som det småskaliga kustnära trålfisket i söder.

Kvoterna

Dessutom antyder Axel Wenblad att kvoterna är större än ICES rekommendationer. Det är ett helt falskt påstående. De kvoter som beslutats inför 2013 är helt i enlighet med ICES rekommendationer. Faktiskt i underkant.

Kvoter, beslut i ministerrådet, ICES rekommendation 
  • Sill i Bottenhavet och Bottenviken: 80 047 ton, mellan 80 047 och 103 059 ton
  • Sill i västra Östersjön: 788 ton, 0 ton
  • Sill i centrala Östersjön: 70 822 ton, mellan 70 130 och 95 643 ton

Slutligen kan vi konstatera att det inte finns ett enda exempel på att ett pelagiskt fiskbestånd utrotats. Pelagiska fiskbestånd har kollapsat men sen modern fiskeriförvaltning med kvoter infördes har det inte hänt förutom med sillbeståndet i västra Östersjön. I det fallet är det dock bevisat att det beror på klimatförändringar.

Sanningen är att Axel Wenblads artikel inte är värt pappret den är skriven på. Det är bara ett sammelsurium av påhittade uppgifter, falska nyheter, fantasier och lögner. Bedrövligt av en gammal generaldirektör som faktiskt inte tycks ha en aning om ämnet han skriver om.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!