Ingen plattfisk fiskas i Sverige

Det riktade fisket av plattfisk i Sverige är i princip obefintligt. Det finns ett småskaligt kustnära fiske med garn som fångar piggvar, skrubba och rödspätta men det finns inget riktat storskaligt fiske. De enda plattfiskarter som landas i nån lite större utsträckning är rödspätta (171 ton 2018) och rödtunga (162 ton 2018). Men det handlar om bifångster i räkfiske, kräftfiske och fiske efter torsk, kolja och sej. När Sverige hade båtar (enbart 1 båt de sista åren) som bedrev ett riktat fiske av rödspätta var kvotutnyttjandet bättre. I övrigt landas mindre mängder tunga, hälleflundra, sandskädda, skrubba och bergtunga.

Rödtunga är en okvoterad art i Skagerak som det ändå finns en avsättningsmarknad för. När det gäller skrubba (kallas flundra i Östersjön) och sandskädda som också är okvoterade landas i stort sett ingenting då det inte finns nån efterfrågan från konsument. I andra länder finns däremot en viss efterfrågan så det borde gå att skapa en större efterfrågan även i Sverige.

De kvoterade arterna är bergtunga/rödtunga i Nordsjön, rödspätta i Nordsjön, rödspätta i Skagerak, rödspätta i Kattegatt, rödspätta i Östersjön, tunga i Skagerak/Kattegatt/Östersjön och piggvar/slätvar i Nordsjön. Kvotutnyttjandet är extremt lågt.

Kvotutnyttjande
  • Rödspätta i Nordsjön, 72%
  • Tunga i Skagerak/Kattegatt/Östersjön, 32%
  • Rödspätta i Kattegatt, 21%
  • Rödspätta i Skagerak, 8%
  • Rödspätta i Östersjön, 4%
  • Bergtunga/rödtunga i Nordsjön, 3%
  • Piggvar/slätvar i Nordsjön, 0%

Vad det gäller Nordsjön är siffran dock lite missvisande. Den svenska kvoten är nämligen noll. De enda kvoter som är tillräckligt stora för att ge underlag för ett riktat fiske är rödspätta i Skagerak (685 ton år 2022), rödspätta i Kattegatt (62 ton), rödspätta Östersjön (529 ton) och tunga i Skagerak/Kattegatt/Östersjön (25 ton). Problemet i sammanhanget är att de inte utnyttjas av flera skäl.

Det går inte att få tillräcklig lönsamhet för ett riktat fiske efter rödspätta då priserna är för låga. Dessutom utgör bifångster ett problem då det begränsar fisket. Även vad det gäller riktat fiske efter tunga är det ett problem. Svenska fiskare kan på grund av sin små kvoter inte heller påverka priserna som är låga på grund av det mycket omfattande nederländska fisket med bomtrål.

Det enda sättet att kunna utnyttja kvoterna av rödspätta bättre vore sannolikt att skapa en efterfrågan på annan plattfisk som sandskädda och skrubba. De fångas som bifångst vid fiske av rödspätta. Det skulle kunna göra att fisket blir mer lönsamt. Dessutom måste selektiva redskap som kan sortera ut rundfisk (torsk, sej, kolja). Sådana finns men få använder dem då det inte finns nån lönsamhet i fiske efter rödspätta.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!