Nordic Seafood Summit

Det finns flera möten varje år där fisket diskuteras hit och dit. Ofta är det en massa gnäll plus många intressanta presentationer, föreläsningar och föredrag. Men frågan är om det leder till nånting mer än att många berörda träffas. Det finns också en mässa för sjöfartsnäringen som är inriktad på fartygsteknik. Donsö Shipping Meet. Senaste året hade de också en del av mässan som var inriktad på fisket. Inte bara om fiskebåtarna utan om fisket som sådant.

Nån livsmedelsrelaterad svenska fiskerimässa finns det dock inte. Men nu har en grupp personer med koppling till de fiskauktioner som finns i Sverige samt förädlingsindustrin tagit initiativ till en sådan mässa. Nordic Seafood Summit (men varför ett namn på engelska?).

Den har förlagts till Stockholm den 19-20 januari. Det kan kanske vara bra att ha den i Stockholm.även om fiskbranschen i huvudsak finns Västsverige. De politiska makthavarna finns dock i Stockholm så ska de lockas till att vara med är det är bra grej. Den största marknaden för fiskprodukter finns också i Stockholmsområdet. Det är också där som alla fördomar, förutfattade meningar och märkliga missförstånd kring fisket finns. Kanske är det därför bra med en mässa där. Men för att få deltagande från fiskbranschen eller fisket i Sverige är det sannolikt inte den bästa lokaliseringen av mässan.

Utställare och program

De utställare som hittills är klara för mässan är Göteborg Fiskauktion och flera företag med koppling till Västkustfiskarna såsom Bua Shellfish och Sweden Pelagic, Stockholms och Smögens Fiskauktioner, flera fiskodlingsföretag, några fiskhandelsföretag, MSC, ett par sjömatsodlingsföretag, Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, ett par rökerier och ett fiskeriföretag (Guldhavens Pelagiska) och några förpackningsföretag.

Mässan innehåller också flera programpunkter som bland annat handlar om framtiden för svenskt fiske och sjömat, biologisk mångfald och fiske, dagens fiskeripolitiska situation, framtiden för sjömaten och framtiden för Göteborgs fiskhamn. Säkert intressant alltihop men något nytt lär inte framkomma och ingen kommer att ta upp de största problemen inom det svenska fisket. Bristen på föryngring och dåligt kvotutnyttjande.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!