Familjerna i det estniska och finska pelagiska fisket

Förutom Sverige och Danmark bedriver också Finland, de baltiska staterna, Polen och Tyskland ett omfattande pelagiskt fiske i Östersjön. Denna artikel handlar om det finska och estniska fisket som i huvudsak bedrivs av en grupp estniska företagare. För i motsatsen till det svenska och danska pelagiska fisket som idag huvudsaklige ägs av aktiva yrkesfiskare som arbetar ombord på båtarna ägs de estniska fiskeriföretagen av investerare och företagare som inte själva är yrkesfiskare. De fiskeriföretag i Finland som ägs av finska ägare har dock familjer och aktiva yrkesfiskare som ägare.

Det har gått att få tag på fördelningen av de estniska kvoterna men inte fördelningen av de finska.

Familjerna och företagen
Hiiu Kalur AS

Genom en lång serie holdingbolag äger Toomas Kõuhkna och hans son Tiit Kõuhkna 80% av det estniska fiskeriföretaget Hiiu Kalur AS. Hiiu Kalur AS äger i sin tur 40% i de estniska fiskeriföretagen Kajax Fishexport AS och Krapesk AS samt 50% av Soome Kala Oü. EK-2002 Randi, EK-0802 Kaluri, EK-0602 Tenacious och EK-9520 Piirisaare är pelagiska trålare som ägs av Hiiu Kalur AS.

Övriga ägare i Krapesk är två bolag i skatteparadis som heter Ihtis Invest Ltd (Cypern) och Netwell Ltd (Malta). Även dessa företag kan ha kopplingar till familjen Kõuhkna. Krapesk AS äger de estniska fiskeriföretagen Kalalaev Kotkas Oü och Eru Kalandus Oü samt det finska fiskeriföretaget Menhaden Oy. EK-9222 Narvia ägs av Krapesk AS och EK-9219 Hiesaare ägs Eru Kalandus Oü. Kalalaev Kotkas Oü äger den pelagiska trålaren EK-0903 Kotkas. De pelagiska trålarna FIN-187-O Baltik och FIN-167-O Menhaden ägs av Menhaden Oy.

De andra ägarna i Kajax Fishexport AS är Oleg Omeltsenko (21%) och Oleg Lusjyk (39%) via bolag. Lusjyk är från Ukraina. Kajax Fishexport AS äger för sin del det finska fiskeriföretaget Troolari Olympos Oy. Sistnämnda företag äger de pelagiska trålarna FIN-1122-T Laguna och FIN-175-T Olympos. Kajax Fishexport har den pelagiska trålaren EK-1801 Hiiesaare.

Den andra hälften av aktierna i Soome Kala Oü ägs av Saare FishExport Oü vilket i sin tur ägs av Ivar Kiil (34%), Arne Salong (25%), Tiit Sõber (25%) Monistico Oü (16%) via Tiivar Holding Oü. Hiiu Kalur AS är också delägare med 33,33% i fiskeriföretaget Traaler Oü vars övriga ägare är Kaabeltau Oü (33,33%) och Monistico Oü (33,33%). Ägare av Monistico Oü är Arne Salong och Tiit Sõber medan Kaabeltau Oü ägs av Mikhel Undrest. Soome Kala Oü äger det finska fiskeriföretaget Keskikala Oy som äger den pelagiska trålaren FIN-1146-T Silverfors.

Kaabeltau

Mikhel Undrest äger det estniska fiskeriföretaget Kaabeltau Oü. Kaabeltau Oü är också delägare med 33,33% i fiskeriföretaget Traaler Oü vars övriga ägare är Monistico Oü (33,33%) och Hiiu Kalur AS (33,33%). Kaabeltau Oü som äger de pelagiska trålarna EK-1803 Marie och EK-1504 Ingel.

Monistico

Monistico Oü ägs av Arne Salong och Tiit Sõber. De äger också 25% vardera i Tiivar Holding Oü  där också Monistico Oü har en andel på 16%. 34% ägs av Ivar Kiil. Tiivar Holding Oü är moderbolag till Saare FishExport Oü som äger 50% av Soome Kala Oü vars andra ägare är Hiiu Kalur AS.

Monistico Oü är också delägare med 33,33% i fiskeriföretaget Traaler Oü vars övriga ägare är Kaabeltau Oü (33,33%) och Hiiu Kalur AS (33,33%). Monistico Oü äger de pelagiska trålarna EK-9714 Herry och EK-2101 Baltik medan Traaler Oü äger EK-1301 Rytas.

Soome Kala Oü äger det finska fiskeriföretaget Keskikala Oy som äger de pelagiska trålarna FIN-1146-T Silverfors och FIN-1145-T Santos.

Eesti Kalapüügi Ühistu

Hiiu Kalur AS, Kaabeltau Oü, Monistico Oüm Traaler Oü och kustfiskarkooperativet Pärnu Rannakalurid Tü är medlemmar av Eesti Kalapüügi Ühistu (Estofish, Estonian Fishing Associaltion). Tillsammans innehar medlemsföretagen 40% av de estniska fiskerättigheterna för sill och skarpsill.

DGM Shipping

Estniska fiskeriföretaget DGM Shipping AS med varumärkena Briis och Epinell ägs av Dmitri Matjejev, Företaget äger de pelagiska trålarna EK-0601 Rossvik och EK-1001 Viru.

Eesti Traalpüügi Ühistu

Krapesk AS, Eru Kalandus, Kalalaev Kotkas, DGM Shipping AS och kooperativet Prangli Kalandusühistu är medlemmar i Eesti Traalpüügi Ühistu (Estonian Coastal Fishing Cooperative)

Morobell

Raivo Baum äger 84,75% av det estniska fiskeriföretaget Morobell Oü. En minoritetspost på 15,25% ägs av familjen Saarkopli. Morobell Oü är moderbolag till de två finska fiskeriföretagen Shedfish Oy och Troolari Nessie Oy AB samt litauiska Morobell UAB. Morobell Oü äger EK-0103 Ann-Mari och EK-9248 Ramsi. Dessutom är de delägare i EK-9221 Kuuressaare och EK-9227 Veere. Shedfish Oy äger de pelagiska trålarna FIN-1111-U Roxen och FIN-1115-U Shemara medan Troolari Nessie Oy AB äger FIN-138-T Nessie.

Dessutom äger Raivo Baum företaget Kopeika Oü som äger 78,22% av fiskeriföretaget Bentros Oü. Minoritetsägare med 21,78% i Bentros Oü är Ülle Erit. Bentros Oü äger trålaren EK-9233 Kastna.

Fortem Holding

Fortem Holding Oü är ett fiskeriföretag som ägs av Liidia Vellis. Det har dotterbolaget Caroline Oü som också sysslar med fiskeriverksamhet. Fortem Holding äger trålaren EK-9701 Kaire medan Caroline Oü är delägare i EK-9227 Veere och äger EK-9240 Pringi.

Abimerk

Abimerk Oü är ett estniskt fiskeriföretag som ägs av Ain och Margit Roosild. Företaget är delägare i EK-9221 Kuuressaare.

Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu

Fortem Holding Oü, Caroline Oü, Morobell Oü, Bentros Oü och Abimerk Oü är medlemmar av Eesti Kutseliste Kalurite Ühistu (Estonian Professional Fishermen’s Cooperative)

Selkämeren Jää

Selkämeren Jää Oy är ett finskt fiskeriföretag som ägs av Henri Lomppi. Företaget äger 70% i fiskeriföretaget Oy Omega Shipping AB som äger de pelagiska trålarna FIN-118-V Westfjord och FIN-168-V Hanne. 30% av Oy Omega Shipping AB ägs av Baltfish Oü som ägs av Egils Kljavin. Selkämeren Jää äger också Oy Hellströmming AB.

Liljeqvist

Wilhelm Liljeqvist äger fiskeriföretaget Ålands Trålfiske AB som äger den pelagiska trålaren AAL-129 Danö.

LV-Fishing

LV-Fishing Oy ägs av Lauri Vehkaperä. Företaget har den pelagiska trålaren FIN-1139-T Golden Rose.

Pensar Trål AB

Jörgen Andersson äger Pensar Trål AB som har den pelagiska trålaren FIN 1110-T Nea.

Granfors

Sonnfish Oy AB ägs av Anders Granfors. Företaget har den pelagiska trålaren FIN-13-V Sonnskär.

Kotka Fiskeri

Oy Kotka Fiskeri AB ägs av Thomas Bryngeld från Fiskebäck i Göteborg. Företaget har idag ingen finskflaggad fiskebåt.

Källor: Inforegister, PECH, Finder.fi, Fleetphoto

Sill
Bottenhavet

Finland har 65 627 ton medan Sverige bara har 14 420 ton i Bottenhavet. Totalkvoten är 80 047 ton. Det viktigaste fisket är med andra ord det finska fisket. Den finska kvoten är uppdelad i två delar, en för trålare och en för fiske med bottengarn (trap nets). Trålarna tar större delen av fångsten. Totalt finns det 29 finska trålare med fiskerättigheter i Bottenhavet och Östersjön. Fisket i Estland och Finland sker både för konsumtionsändamål och industriändamål.

Östersjön

Den totala kvoten för sill i Östersjön är 70 822 ton (oräknat den ryska kvoten). Sverige har 23 686 ton. Inget annat land har en större kvot. Fisket i den egentliga Östersjön domineras av Sverige, Ryssland, Polen, Finland och Estland. Danmark och Litauen följer därefter medan Lettland och Tyskland har mindre kvoter. Finland har 15 643 ton och Estland har drygt hälften av Finlands. Fisket i Estland och Finland sker både för konsumtionsändamål och industriändamål.

Andel av estniska sillkvoten i Östersjön 2021
 1. Hiiu Kalur AS, 24,06%
 2. Morobell Oü, 21,67%
 3. Kaabeltau Oü, 12,12%
 4. DGM Shipping AS, 7,83%
 5. Krapesk AS, 7,08%
 6. Kalalaev Kotkas Oü, 5,43%
 7. Monistico Oü, 4,99%
 8. Fortem Holding Oü, 3,35%
 9. AS Saare Rand, 3,15%
 10. Kajax Fishexport AS, 2,95%
 11. Oü Caroline, 1,92%
 12. Merehaldus Oü, 1,89%
 13. Bentros Oü, 1,86%
Rigabukten

Den totala kvoten för sill i Rigabukten är 45 643 ton. Lettland har lite över 50% och Estland lite under 50%. 80% av fångsterna tas i trålfisket och 20% i fisket med bottengarn (trapnets). Fisket är i huvudsak för konsumtion.

Andel av estniska sillkvoten i Rigabukten 2021
 1. Hiiu Kalur AS, 23,23%
 2. Morobell Oü, 22,92%
 3. Kaabeltau Oü, 12,50%
 4. DGM Shipping AS, 6,28%
 5. Krapesk AS, 8,64%
 6. Kalalaev Kotkas Oü, 5,43%
 7. Monistico Oü, 5,00%
 8. Fortem Holding Oü, 3,35%
 9. AS Saare Rand, 5,86%
 10. Oü Caroline, 1,92%
 11. Merehaldus Oü, 1,89%
 12. Bentros Oü, 1,86%
Skarpsill (vassbuk)

Den svenska kvoten för skarpsill i Östersjön och Bottenhavet är 42 739 ton år 2023. Estlands kvot är drygt hälften av den svenska medan Finland har cirka hälften så mycket som Estland. Det land som har störst skarpsillskvot är Polen följt av Sverige, Ryssland, Lettland, Estland och Danmark. Fisket i Estland och Finland  sker både för konsumtionsändamål och industriändamål.

Andel av estniska skarpsillskvoten i Östersjön 2021
 1. Hiiu Kalur AS, 27,08%
 2. Morobell Oü, 24,14%
 3. Kaabeltau Oü, 11,22%
 4. DGM Shipping AS, 7,21%
 5. Monistico Oü, 6,30%
 6. Krapesk AS, 5,78%
 7. Kalalaev Kotkas Oü, 3,88%
 8. Fortem Holding Oü, 3,26%
 9. Oü Caroline, 3,25%
 10. AS Saare Rand, 2,98%
 11. Kajax Fishexport AS, 1,90%
 12. Merehaldus Oü, 1,12%
 13. Bentros Oü, 1,11%
Fiskebåtar
Finska trålare med fiskerättigheter för sill och skarpsill (vassbuk)
 1. FIN-1122-T Laguna, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS)
 2. FIN-175-T Olympos, Troolari Olympos Oy (Kajax Fishexport AS )
 3. FIN-187-O Baltik, Menhaden Oy (Krapesk AS)
 4. FIN-164-O Menhaden, Menhaden Oy (Krapesk AS)
 5. FIN-118-V Westfjord, Oy Omega Shipping Ab (Selkämeren Jää 70%, Baltfish Oü)
 6. FIN-168-V Hanne, Oy Omega Shipping Ab
 7. (Selkämeren Jää 70%, Baltfish Oü)
 8. FIN-1139-T Golden Rose, LV-Fishing Oy
 9. FIN-1145-T Santos, Keskikala Oy (Soome Kala Oü)
 10. FIN-146-T Silverfors, Keskikala Oy (Soome Kala Oü)
 11. FIN-1115-U Shemara, Shedfish Oy (Morobell Oü)
 12. FIN-1111-U Roxen, Shedfish Oy (Morobell Oü)
 13. FIN-138-T Nessie, Troolari Nessie Oy (Morobell Oü)
 14. FIN-13-V Sonnskär, Oy Sonnfish Ab
 15. AAL-129 Danö, Ålands Trålfiske Ab
 16. FIN-1110-T Nea,  Pensar Trål Ab
 17. FIN-146-O Silli, Vehkaperän Kala Oy
 18. FIN-17-O Rölli, Perämeren Trooli Oy
 19. FIN-1149-T Falken, Troolari Falken Oy
 20. FIN-31074-T Osmerus, Hailiks Oy
 21. FIN-1134-T Rockall, Hailiks Oy
 22. FIN-150-O Wäiski II,  Väätäjä Eero
 23. FIN-197-T Sipi, Troolari Sipi Oy
 24. FIN-163-V Vesturfarid, Mickelsson & Co Oy Ab
 25. FIN-119-O Marjo, AV-Kala Oy
 26. FIN-1109-U Pirke Handelsbolaget Juny-142 Oy
 27. FIN-1142-T Karoliine, Kiviniemen Kala Oy
 28. FIN-31693-T Kari, Rahin Kala Oy
 29. FIN-31694-T Anneli, Rahin Kala Oy
 30. FIN-1143-T Lindesnes, Lindesnes Ab
Estniska trålare 
 1. EK-2002 Randi, Hiiu Kalur AS
 2. EK-0802 Kaluri, Hiiu Kalur AS
 3. EK-0602 Tenacious, Hiiu Kalur AS
 4. EK-9520 Piirisaare, Hiiu Kalur AS
 5. EK-9222 Narvia, Krapesk AS
 6. EK-9219 Hiesaare, Oü Eru Kalandus
 7. EK-0903 Kotkas, Kalalaev Kotkas Oü
 8. EK-1801 Hiiesaare, Kajax Fishexport AS
 9. EK-1803 Marie, Kaabeltau Oü
 10. EK-1504 Ingel, Kaabeltau Oü
 11. EK-9714 Herry, Monistico Oü
 12. EK-2101 Baltik, Monistico Oü
 13. EK-0601 Rossvik, DGM Shipping AS
 14. EK-1001 Viru, DGM Shipping AS
 15. EK-0103 Ann-Mari, Morobell Oü
 16. EK-9248 Ramsi, Morobell Oü
 17. EK-9221 Kuuressaare, Oü Abimerk och Morobell Oü
 18. EK-9227 Veere, Morobell Oü och Oü Caroline
 19. EK-9240 Pringi, Oü Caroline
 20. EK-2102 Milton, Merehaldus  Oü
 21. EK-9723 Hanna, Baltic Workboats AS och Oü Mootorlaev Kastna
 22. EK-9233 Kastna, Bentros Oü
 23. EK-9701 Kaire, Fortum Holding Oü
 24. EK-1301 Rytas, Oü Traaler
 25. EK-0904 Kelnase, Tapurla Kaluriühist
 26. EK-0801 HMA-383, Kalandusühistu Raim
 27. EK-9721 Lavasaare

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!