Familjerna som dominerar det pelagiska fisket i Östersjön

Det danska och svenska pelagiska fisket i Östersjön består av fiske av sill/strömming och skarpsill. I huvudsak används fångsterna som råvara i fiskmjölsindustrin och som djurfoder. Det finns mycket liten efterfrågan på konsumtionsmarknaden då Livsmedelsverket avråder från att äta sill från Östersjön på grund av höga halter av miljögifter.

De stora trålarna från Västkusten bedriver numera bara riktat fiske efter skarpsil långt ut. Däremot bedriver de mindre trålarna i huvudsak riktat sillfiske nära kusten. I Bottenhavet och Bottenviken bedrivs bara riktat sillfiske (strömmingsfiske). 3 fiskeriföretag dominerar fisket i Bottenhavet medan 15-20 företag dominerar i centrala Östersjön. Västra Östersjön är ointressant i sammanhanget.

Familjerna och företagen

I Östersjön så har Sverige betydligt större kvoter än Danmark, Svenska företag dominerar därför det svenska och danska fisket i Östersjön. Även många danska företag och båtar som dominerar fisket i Östersjön ägs av svenska yrkesfiskare.

Carmona

Båt GG 330 Carmona AB ägs av Anders Gustafsson och hans två söner Fredrik Gustafsson och Erik Gustafsson. Företaget äger den pelagiska trålaren GG 330 Carmona och ägde tidigare också GG 778 Lövön.

B-C Pelagic

Fiskeriföretaget B-C Pelagic AB ägs av AB Clipperton och Bristol Fiske AB. Företaget har dotterbolaget B-C Pelagic Holding ApS som i sin tur har dotterbolaget B-C Pelagic Danmark ApS. Bröderna Kenny, Aste och Runar Jansson är ägare av Bristol Fiske AB medan AB Clipperton ägs av Marcus Backman, Reine Backman och Erling Malmborg med flera. B-C Pelagic AB har den pelagiska trålaren GG 229 Clipperton medan B-C Pelagic Danmark ApS äger S 438 Bristol. Dessutom äger SB Clipperton den lilla fiskbåten GG 1226 Clipperton som innehar pelagiska fiskerättigheter. AB Clippertons fiskerättigheter har räknats ihop med B-C Pelagic i tabellerna nedan.

Fiskeri AB Ginneton

Ägare av det svenska fiskeriföretaget Fiskeri AB Ginneton är familjen Claesson, närmare bestämt bröderna Kurt Claesson och Thor Claesson. Företaget äger den stora danska pelagiska trålaren S 205 Ceton och har en beställt ett nybygge till Sverige, GG 203 Ginneton, Dessutom har företaget den mindre trålaren GG 201 Vera C i Sverige.

Tor-ön Fiske (Ahlström 1)

Tor-ön Fiske AB ägs av fyra personer, Svante Ingemar Ahlström, Fredrik Ahlström, John Ahlström och Philip Ahlström. De är troligen bröder (i alla fall de två första) och dessutom kusiner till de 4 ägarna av Torland Fiske AB. Företaget äger två pelagiska trålare,  GG 204 Tor-ön i Sverige och S 204 Tor-ön i Danmark.

Torland Fiske (Ahlström 2)

Torland Fiske AB ägs av Olof Samuel Ahlström, Robert Simon Ahlström, David Ahlström och Oskar Emanuel Ahlström som förmodligen är bröder. Företaget har den pelagiska trålaren GG 207 Torland.

Ahlma Fiskeri

Ahlma Fiskeri AB ägs av Sven Magnusson, Bertil Magnusson och Christer Magnusson. I Danmark finns dotterbolaget Ahlma Danmark ApS. Ahlma Fiskeri AB äger den pelagiska trålaren GG 206 Ahlma medan Ahlma Danmark ApS äger S 206 Ahlma West.

Astrid Fiske AB

Astrid Fiske AB har ett danskt dotterbolag Astrid Fiskeri A/S. Ägare är bröderna Kristian Johansson och Johannes Johansson samt deras kusin Daniel Johansson ihop med deras respektive fäder Thomas Johansson och Börje Johansson. Familjen äger dessutom det danska fiskeriföretaget Skagen Fiskeri A/S och det svenska fiskeriföretaget Astrid Pelagic AB.

Astrid-koncernen har två stora pelagiska fiskebåtar, GG 64 Astrid Marie i Sverige och S 264 Astrid i Danmark. Dessutom har Astrid Fiske AB en liten trålare i Sverige med pelagiska fiskerättigheter, GG 77 Falken. Skagen Fiskeri A/S ha för sin del FN 267 Emilie. I GG 64 Astrid Marie finns en minoritetsägare som äger 11%, Axfish AB.

Familjen Magnusen

Bröderna Fridi Petur Magnusen och Roi Magnusen äger tillsamman med Nicolai Asbjørn Magnusen två stora pelagiska fiskeriföretag, Rederiet Ruth A/S och Asbjørn A/S. Dessutom äger de hälften av fiskeriföretaget AB Ocean ApS. Rederiet Ruth A/S äger den pelagiska trålaren HG 264 Ruth medan Asbjørn A/S äger HG 365 Junior. AB Ocean ApS äger de mindre trålarna HG 162 North Ocean och HG 165 South Ocean.

Familjen Tindskard

Bröderna Fridalvur Virgarsson Tindskard och Runi Virgarson Tindskard äger fiskeriföretaget Beinur A/S som äger den stora pelagiska trålaren HG 62 Beinur. Deras syster Elin Virgarsdotter Tindskard äger S 281 Elin ApS med dotterbolaget HG 281 Elin ApS som äger trålaren HG 281 Elin som har pelagiska fiskerättigheter..

Themis Fiskeri

Themis Fiskeri A/S är ett danskt dotterbolag till Rylo AB i Sverige. Rylo AB ägs av Anders Ryberg, hans Björn Ryberg och hans svärson Urban Lorentsson. Rylo AB har dessutom dotterbolaget Themis Pelagic AB I Sverige. Koncernen äger den pelagiska trålaren S 144 Themis.

Västfjord Fiskeri

Västfjord Fiskeri AB ägs av Richard Jarander, Martin Gustavsson, Georg Gustavsson, Alberth Gustavsson, Emil Andreas Parkås, Frank Gustafsson, Samuel Gustafsson och Fredrik Karlsson.Företaget äger den pelagiska trålaren GG 218 Västfjord II.

Rasmussen

Benny Rasmussen äger Lingbank A/S ihop med sönerna Jens Schneider Rasmussen och Jonas Sauer Rasmussen. Lingbank A/S har den pelagiska trålaren HM 379 Lingbank.

Stella Nova Fiskeri

I Sverige äger bröderna Stig och Christer Bryngelsson på Fotö respektive Öckerö företaget Stella Nova Fiskeri AB och i Danmark äger de Fiskeriselskabet Stella Nova ApS. Det sistnämnda företaget äger den pelagiska trålaren S 464 Stella Nova IX.

Odeskär Fiskeri

Bröderna Olof Andersson på Vrångö  och Erik Andersson på Donsö är ägare av fiskeriföretagen Odeskär AB (med dotterbolaget Vrångö Fiskeri AB) och Andersson Bemanning Fiskeri AB i Sverige. Danska företaget Odeskar Fiskeri A/S ägs i sin tur av Odeskär AB, Karl-Anders Andersson och Simon Andersson. De två sistnämnda är söner till de två tidigare nämnda bröderna. Odeskär AB äger den pelagiska trålaren GG 850 Odeskär medan Odeskar Fiskeri A/S äger AS 202 Neptun.

Rederiet Isafold A/S

Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard som är ett par och bor tillsammans äger 94% av aktierna i Rederiet Isafold A/S. Minoritetsägaren Kristian Larsen äger 6%. Företaget har den stora pelagiska trålaren och snörpvadsbåten HG 333 Isafold.

Axelsson

Lars Axelsson och Mikael Axelsson äger Axfish AB med dotterbolaget.Nimrod 4 AB. Axfish AB äger 11% av GG 64 Astrid-Marie. Nimrod 4 AB har för närvarande ingen fiskebåt.

Bryngeld Fiskeri

Thomas Bryngeld och Lars-Uno Bryngeld är ägare av Bryngeld Fiskeri AB. Företaget har för närvarande ingen fiskebåt.

Söderberg

Bröderna Johnny, Peter och Mattias Söderberg äger fiskeriföretagen Bröderberg AB och Fiskefartyget Courage af Skillinge AB. Bröderberg AB äger den pelagiska trålaren SIN 50 Laguna medan Fiskefartyget Courage af Skillinge AB äger SIN 602 Courage.

VK 190 Fiskeri

VK 190 Fiskeri AB ägs av Jörgen Nilsson, Magnus Svensson och Alexander Hjalmarsson som alla är från Västervik. Företaget äger den pelagiska trålaren VK 190 Scanö.

Pettersson

VY242 Vestland Fiske AB ägs av Roland Petterson, Bertil Pettersson som båda bor på Gotland samt William Petterson i Gävle. Den sistnämnde är säkerligen som till någon av de andra. Företaget äger trålaren VY 242 Vestland.

DE Fiske

Ägare av DE Fiske AB är Daniel Andersson på Öckerö och Erik Gripse i Falkenberg. Företaget äger den pelagiska trålaren SM 53 Glomskär.

Bergström

Bernt Bergström och hans som Isac Bergström äger Arcadia Norr AB med dotterbolaget Rederi AB Engesberg. Arcadia Norr AB äger den lilla trålaren GE 73 Almy och Rederi AB Engesberg äger den större pelagiska trålaren GE 49 Arcadia.

Sill/Strömming norra Östersjön

Den svenska kvoten för sill i Bottenhavet och Bottenviken är totalt 14 420 ton. 1 500 ton är avsatt till en kustkvot och 721 ton till en regional kvot. Danmark har ingen kvot i området.

Svenska pelagiska fiskerättigheter för sill i norra Östersjön
 1. Gustavsson, 32,26%, Fotö
 2. Gripse & Andersson, 28,12%, Öckerö/Glommen
 3. Bergström, 12,26%, Engesberg
 4. Ahlström 1, 9,25%, Fiskebäck
 5. Ahlström 2, 8,73%, Fiskebäck
 6. Backman, Malmborg & Jansson, 8,28%, Donsö
 7. Magnusson & Ahlström, 0,91%, Önnered
 8. Gustafsson, 0,18%, Dyrön/Rönnäng
Svensk regionalkvot sill norra Östersjön
 1. Bergström, 54,93%, Engesberg
 2. Gripse & Andersson, 45,08%, Öckerö/Glommen
Sill/Strömming centrala Östersjön

Den svenska kvoten för sill  i östra (centrala) Östersjön är 23 686 ton medan den danska är 4 363 ton. Av den svenska kvoten är 3 458 ton avsatta till en regional kvot och 3 000 ton till en kustkvot.

Svenska pelagiska fiskerättigheter för sill i östra Östersjön
 1. Gustafsson, 18,86%, Dyrön/Rönnäng
 2. Backman, Malmborg och Jansson, 13,43%, Donsö
 3. Claesson, 11,74%, Fiskebäck
 4. Ahlström 1, 10,43%, Fiskebäck
 5. Ahlström 2, 9,84%, Fiskebäck
 6. Magnusson & Ahlström, 8,23%, Önnered
 7. Johansson, 7,93%, Rörö
 8. Gustavsson, 5,48%, Fotö
 9. Andersson, 3,16%, Donsö/Vrångö
 10. Axelsson, 2,88%, Fiskebäck
 11. Söderberg, 2,60%, Skillinge
 12. Johnsson, 1,15%, Fiskebäck
 13. Lundgren & Olausson, 0,64%, Rörö
 14. Larsson, 0,59%, Rörö
 15. Pettersson, 0,44%, Kappelshamn
 16. Enblom, 0,21%, Ronehamn
 17. Olofsson, 0,10%, Botvaldevik
 18. Johnsson, 0,02%, Byxelkrok/Böda
Svensk regionalkvot sill östra Östersjön
 1. Söderberg, 23,14%, Skillinge
 2. Jörgen Nilsson, Magnus Svensson och Alexander Hjalmarsson, 20,22%, Händelöp
 3. Pettersson, 20,16%, Kappelshamn
 4. Enblom, 10,79%, Ronehamn
 5. Johansson, 8,40%, Nogersund
 6. Johnsson, 7,55%, Byxelkrok/Böda
 7. Olofsson, 7,07%, Botvaldevik
 8. Johansson, 2,38%, Slite
Danska pelagiska fiskerättigheter för sill i östra Östersjön
 1. Rasmussen, 15,00%, Hanstholm
 2. Ryberg/Lorentsson, 15,00%, Rörö
 3. Johansson, 15,00%, Rörö
 4. Ahlström 1, 15,00%, Fiskebäck
 5. Claesson, 15,00%, Fiskebäck
 6. Andersspn, 14,94%, Donsö/Vrångö
 7. Magnusen, 8,82%, Hirtshals
 8. Tindskard, 2,56%, Hirtshals
 9. Torben Østergaard, 1,49%, Ålbæk
 10. Backman, Malmborg och Jansson, 0,67%, Dondö
 11. Peter Kim Christian Birch, 0,64%, Gilleleje
 12. Jørgensen/Mølgaard, 0,61%, Hirtshals
Sill/Strömming västra Östersjön

Den svenska kvoten för sill i västra Östersjön är 140 ton och den danska är 88 ton. Inget storskaligt fiske existerar och fiskerättigheterna är i stort sett värdelösa.

Svenska pelagiska fiskerättigheter för sill i västra Östersjön
 1. Söderberg, 38,37%, Skillinge
 2. Gustafsson, 18,44%, Dyrön/Rönnäng
 3. Backman, Malmborg och Jansson, 13,69%, Donsö
 4. Gustavsson, 7,80%, Fotö
 5. Axelsson, 7,79%, Fiskebäck
 6. Andersson, 7,79%, Donsö/Vrångö
 7. Bryngeld, 4,03%, Fiskebäck
 8. Magnusson & Ahlström, 2,59%, Önnered
 9. Ahlström 1, 0,46%, Fiskebäck
 10. Ahlström 2, 0,46%, Fiskebäck
Danska pelagiska fiskerättigheter för sill i västra Östersjön
 1. Jakob Jørgensen, 15,00%, Gilleleje
 2. Rasmussen, 15,00%, Hanstholm
 3. Jens Evald, Seestern Petersen, 15,00%, Gillelej
 4. Ryberg/Lorentsson, 13,12%, Rörö
 5. Johansson, 12,46%, Rörö
 6. Leif Aage Larsen, 11,02%, Gilleleje
 7. Ahlström 1, 8,99%, Fiskebäck
 8. Magnusen, 2,62%, Hirtshals
 9. Pedersen, 2,22%, Aerø
 10. Andersson, 2,21%, Donsö/Vrångö
 11. Torben Østergaard, 1,49%, Ålbæk
 12. Peter Kim Christian Birch, 0,64%, Gilleleje
 13. Jørgensen/Mølgaard, 0,61%, Hirtshals
Skarpsill/Vassbuk

Den svenska kvoten för skarpsill i Östersjön.är 42 739 ton och den danska 23 630. Skarpsill fiskas till stor del längre ute till havs än sill. Av den svenska kvoten är 4 487 ton avsatt till en regional kvot i centrala Östersjön och 43 ton till en regional kvot i norra Östersjön. 1 000 ton är avsatt till en kustkvot.

Svenska pelagiska fiskerättigheter för skarpsill i Östersjön
 1. Gustafsson, 19,37%, Båt GG 330 Carmona AB (Gustafsson)
 2. Backman, Malmborg och Jansson, 13,37%, Donsö
 3. Claesson, 10,75%, Fiskebäck
 4. Ahlström 1, 9,53%, Fiskebäck
 5. Ahlström 2, 9,53%, Fiskebäck
 6. Magnusson & Ahlström, 7,40%, Önnered
 7. Johansson, 7,67%, Rörö
 8. Gustavsson, 6,46%, Fotö
 9. Söderberg, 3,97%, Skillinge
 10. Axelsson, 3,65%, Fiskebäck
 11. Andersson, 3,17%, Donsö/Vrångö
 12. Bryngeld, 2,88%, Fiskebäck
 13. Pettersson, 0,87%, Kappelshamn
 14. Enblom, 0,40%,Ronehamn
 15. Gripse & Andersson, 0,30%, Öckerö/Glommen
 16. Olofsson, 0,20%, Olofsson, Botvaldevik
 17. Johnsson, 0,12%, Fiskebäck
 18. Larsson, 0,12%, Rörö
 19. Lundgren & Olausson, 0,11%, Rörö
 20. Bergström, 0,10%, Engesberg
 21. Johnsson, 0,02%, Byxelkrok/Böda
Svensk regionalkvot skarpsill Östersjön
 1. Söderberg, 28,60%, Skillinge
 2. Pettersson, 17,41%, Kappelshamn
 3. Jörgen Nilsson, Magnus Svensson och Alexander Hjalmarsson, 16,05%, Händelöp
 4. Enblom, 15,27%, Ronehamn
 5. Johansson, 9,56%, Nogersund
 6. Olofsson, 8,87%, Botvaldevik
 7. Johnsson, 2,61%, Byxelkrok/Böda
 8. Johansson, 0,67%, Slite
 9. Bergström, 0,50%, Engesberg
 10. Gripse & Andersson, 0,30%, Öckerö/Glommen
Danska pelagiska fiskerättigheter för brisling i Östersjön
 1. Tindskard, 15,00%,Hirtshals
 2. Johansson, 15,00%, Rörö
 3. Ryberg/Lorentsson, 14,99%, Rörö
 4. Magnusen, 14,47%, Hirtshals
 5. Bryngelsson, 14,39%, Fotö
 6. Ahlström 1, 8,09%, Fiskebäck
 7. Rasmussen, 5,74%, Hanstholm
 8. Jørgensen/Mølgaard, 5,33%, Hirtshals
 9. Claesson, 4,21%, Fiskebäck
 10. Berndtsson & Börjesson, 1,89%, Fiskebäck
 11. Pedersen, 1,64%, Esbjerg
 12. Rune Thomsen, 0,72%, Frederikshavn
Företagen

Ett annat sätt att se på det hela är att se hur stora tillgångar företagen har. Fiskerättigheter är i de flesta företag värda mer än fiskebåtarna. Bara företag med tillgångar på över 20 miljoner SEK är medtagna. För de danska företagen har omräkning till svenska kronor skett.

Bokförda tillgångar i pelagiska fiskeriföretag senaste bokslut, M SEK (antingen 20211231 eller 20220630, 2022 för de danska företagen)
 1. Themis Fiskeri A/S, 2 076,1* (Rylo AB)
 2. Rylo AB, 1 912,7, Ryberg/Lorentsson
 3. Astrid Fiske AB, 1 887,2, Johansson
 4. Rederiet Isafold A/S, 1 762,0*, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard
 5. Astrid Fiskeri A/S, 1 703,5* (Astrid Fiske AB)
 6. Rederiet Ruth A/S, 1659,8*, Magnusen
 7. Beinur A/S, 1 432,4*, Tindskard
 8. Asbjørn A/S, 1 305,0*, Magnusen
 9. Tor-ön Fiske AB, 884,4, Ahlström
 10. Fiskeri AB Ginneton, 824,3 (20201231), Claesson
 11. Lingbank A/S, 718,5, Rasmussen
 12. Torland Fiske AB, 562,6 (20220630), Ahlström
 13. B-C Pelagic Danmark ApS, 444,2*, Backman, Malmborg och Jansson
 14. Cattleya A/S, 384,4*, Pedersen
 15. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 255,9*, Bryngelsson
 16. B-C Pelagic AB, 298,4, Backman, Malmborg och Jansson
 17. Båt GG 330 Carmona AB, 251,4, Gustafsson
 18. Odeskar Fiskeri A/S, 193,7*, Andersson
 19. Ahlma Fiskeri AB, 138,5, Magnusson och Ahlström
 20. Ahlma Danmark ApS, 130,9*, Magnusson och Ahlström
 21. Bryngeld Fiskeri AB, 129,2, Bryngeld
 22. Västfjord Fiskeri AB, 91,4, Gustavsson
 23. Axfish AB, 50,2, Axelsson
 24. Stella Nova Fiskeri AB, 43,9, Bryngelsson
 25. AB Clipperton, 29,4, Backman och Malmborg
 26. Odeskär AB, 25,0, Andersson

*Danska kronor är omräknade till svenska kronor 20230525.

Läs också:

PS. Det finns även ett omfattande finskt, estniskt, lettiskt. litauiskt, polskt och tyskt pelagiskt fiske I Östersjön. De tillgängliga uppgifterna om fisket i de länderna är inte lika bra som de tillgängliga uppgifterna om det svenska och danska fisket. I det tyska fisket är en svensk trålare (ägs av tre personer från olika familjer) och två danska trålare verksamma. Det finska fisket ägs till stor del av ester.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!