Största mottagare av Brexit-pengar i Danmark

Danska Fiskeristyrelsen avslutade behandlingen av ansökningar om ersättning för förlust av kvotvärde i juli. Beslutet offentliggjordes den 19 juli. Ersättningen betalas ut till aktiva yrkesfiskare och yrkesfiskeföretag för deras förluster orsakade av minskningen av individuella fiskerättigheter till följd av handelsavtalet med Storbritannien på grund av Brexit. Ersättningen finansieras av EU-medel.

Vid utgången av ansökningstidens utgång hade den danska fiskeristyrelsen tagit emot 164 ansökningar. 157 sökande har fått ersättning för totalt ca. 791 miljoner DKK. 7 sökande har fått avslag på sin ansökan på grund av att deras kvotvärdeförlust var mindre än 10 000 DKK eller för att de inte var aktiva fiskare vid tidpunkten för ansökan.

Ansökningar har kommit in för något mindre än den politiskt fastställda ekonomiska ramen på 840,8 miljoner danska kronor. Det beror bland annat på att några potentiella sökande istället valt att skrota sin fiskebåt. Andra sökande har valt att inte utnyttja möjligheten att ansöka om förhöjd ersättningsgrad, vilket skulle ha varit villkorat av att sökanden genomfört vissa gröna satsningar i företaget (grön påfyllning).

De utbetalda medlen kompenserar fiskarna för den permanenta värdeförlust som minskningen av deras individuella fiskerättigheter har medfört. Stödet är tänkt att minska de negativa konsekvenserna av Brexit och gör det möjligt för fiskarna att anpassa sig till den nya situationen med minskade kvoter och fiskerättigheter efter Brexit.

Ordningen är statligt stöd som godkänts av EU-kommissionen och finansieras av EU-medel från EU:s Brexitjusteringsreserv.

Största mottagare av Brexit-pengar, företag, miljoner DKK, ägare
 1. Gitte Henning Pelagic A/S, 91,4, Henning Kjeldsen
 2. Rederiet Isafold A/S, 84,4, Karsten Mølgaard och Lise Bjørn Jørgensen
 3. Astrid Fiskeri A/S, 71,3, Astrid Fiske AB (fam. Johansson)
 4. Asbjørn A/S (Rederiet Ruth A/S), 66,1, fam. Magnusen
 5. Beinur A/S, 49,5, fam. Tindskard
 6. Asbjørn II Juli 2023 A/S (Asbjørn A/S), 48,7, fam. Magnusen
 7. Partrederiet Tina Jeanette L 920, 29,2,  fam. Langer och Jan Torp Nielsen
 8. Cattleya A/S, 26,1, Flemming Pedersen
 9. Themis Fiskeri A/S, 20,6, Rylo AB (fam. Ryberg/Lorentsson)
 10. Fiskeri AB Ginneton, 13,7, fam. Claesson
 11. Rylo Fiskeri ApS, 13,6, fam. Ryberg/Lorentsson
 12. Ny Kingfisher A/S, 13,5, Svenn Gasberg Grønkjær
 13. Lynge Fiskeri ApS, 13,4, Harald Lynge
 14. HJ Fiskeri Harboøre ApS, 13,4, Jens Langer och Hans Jensen
 15. Nordstrand Fiskeri ApS, 13,2, Henning Kjeldsen
 16. Fiskeriselskabet Borkum Rif ApS, 13,0, fam. Nielsen
 17. Karen Nielsen ApS, 12,4, Johnni Kalund Munksgaard
 18. August A/S, 11,9, Kim Folmer Pedersen
 19. Partrederiet Anna-Lise L 56, 11,9, fam. Rom
 20. Thyborøns Kvoteselskab A/S, 10,2, Tamme Bolt och fam. Rom med flera
 21. Partrederi L 654 Pia Glanz, 9,8, fam Christensen
 22. Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 9,6, Kooperativ
 23. Fiskeriselskabet Pondus ApS, 9,1, fam. Sand
 24. Lingbank A/S, 7,8, fam. Rasmussen
 25. Aaltje Postma L 757 ApS, 7,4, Tamme Bolt
 26. L 120 Linette, 7,0, Alfred Fisker Hansen
 27. Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 6,6, Kooperativ
 28. Thorsminde Puljefiskeri ApS, 5,7, Kooperativ
 29. Amy ApS, 5,0, Tamme Egbert Bolt
 30. Gitte Henning Konsum A/S, 4,4, Henning Kjeldsen
 31. Gitte Henning Industri A/S, 4,2, Henning Kjeldsen
 32. Kim Fredsøe Fiskeri ApS, 4,1, Kim Fredsøe
 33. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 4,1, Christer Jansson och Lennart Jansson

Familjen Magnusen är de största mottagarna av Brexit-stöd i sina olika bolag. De får totalt 114,8 miljoner DKK. Därefter följer Henning Kjeldsen som får totalt 113,2 miljoner DKK till sina fyra bolag. De 10 företag som får mest stöd är alla pelagiska fiskeriföretag. 3 av dem är svenskägda.

I Sverige har det bara beviljats 8,3 miljoner SEK i Brexit-stöd. Cirka 30% av det har gått till Astrid Fiske AB.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!