Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Nicklason

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Familjen Niklasson på Öckerö äger Nicklason Fiskeri AB tillsammans med Stig Arnesson. Hans Niklasson äger också HAV Fiskeri AB, Christer Niklasson äger Quo Vadis AB och Stig Arnesson SAW Fiskeri AB. Nicklason Fiskeri AB har det tyska dotterbolaget Victoria Fischerei Gmbh och det svenska företaget Stranden Bemannings AB.

Stranden Bemannings AB hyr ut personal till Victoria Fischerei Gmbh som har trålaren NC 315 Victoria. NC 315 Victoria har Cuxhaven i Tyskland som hemmahamn men använder Hanstholm i Danmark som bas för sitt fiske. HAV Fiskeri AB äger den lilla fiskebåten GG 341 Westbank, Quo Vadis AB äger GG 278 Quo Vadis och SAW Fiskeri AB en annan mindre fiskebåt. De används till bland annat burfiske av kräfta och annat småskaligt fiske nära den svenska kusten.

NC 315 Victoria bedriv fiskfiske i Nordsjön, Norska havet och Skagerak under den undersökta perioden. De arter som fiskades var troligen bland annat sej, torsk, kolja och kummel. Men det är lite osäkert då det inte är lätt att få tag på tyska landningsuppgifter.

NC 315 Victoria

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!