Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Arkö Fiske

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Arkö Fiske AB som hör hemma i Rönnäng på Tjörn är Sveriges största räkfiskeföretag sett till ekonomisk omsättning. De säljer sin räkor under ett eget varumärke och brukar få mer betalt per kilo än andra räkfiskeföretag. Ägare av företaget är familjen Aronsson tillsammans med Mathias Ivarsson. Mathias Ivarssons bror Martin Ivarsson arbetar på GG 330 Carmona.

Arkö Fiske AB äger räktrålaren GG 707 Arkö plus kräfttrålarna GG 705 Hamneskär och LL 107 Rimfors.GG 707 Arkö har under den undersökta perioden fiskat i Skagerak och Nordsjön. Landningar har skett i Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Smögen samt förmodligen också i Rönnäng och Thyborøn.

GG 707 Arkö fiskade under perioden huvudsakligen räka men har också landat en del sej, torsk, rödtunga och kummel samt små mängder andra arter. Det handlar i de senare fallen troligen främst om bifångster i räkfisket. GG 705 Hamneskär har främst fiskat kräfta men har landat lite räka. Det sista förmodligen för att behålla räktillståndet. Har även landat små mängder fisk av flera arter. LL 107 Rimfors är främst en kvotbåt som dock landat små mängder kräfta, räka och fisk. Fisket har sannolikt delvis skett för att behålla räktillståndet.

GG 707 Arkö

GG 705 Hamneskär

LL 107 Rimfors

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!