Global produktion av sjömat

Den globala produktionen av fisk och annan sjömat har fyrdubblats under de senaste 50 åren. Inte bara har världens befolkning mer än fördubblats under denna period, den genomsnittliga personen äter nu nästan dubbelt så mycket sjömat som för ett halvt sekel sedan.

Detta har ökat trycket på fiskbestånden över hela världen. Globalt sett har andelen fiskbestånd som är överexploaterade – vilket innebär att vi fångar dem snabbare än de kan föröka sig för att upprätthålla befolkningsnivåerna – mer än fördubblats sedan 1980-talet och detta betyder att nuvarande nivåer av vildfiskfångst är ohållbara.

En innovation har dock bidragit till att lätta en del av trycket på fångsten av vild fisk: vattenbruk, fisk- och skaldjursodling. Skillnaden mellan odlad fisk och vild fångst liknar skillnaden mellan att föda upp boskap och att jaga vilda djur. Förutom att vad det gäller landbaserade djur är uppfödningen många tusen år gammal medan det var mycket ovanligt med odlad sjömat tills för drygt 50 år sen.

I diagrammen syns förändringen inom vattenbruket och för den vildfångade fisken från 1960 och framåt. Det som är slående är att den globala fångsten av vild fisk inte har ökat sedan början av 1990-talet utan istället legat relativt konstant på omkring 90 till 95 miljoner ton per år. Fiskodling har å andra sidan växt mycket snabbt. Mellan 1960 och 2015 har den ökat 50 gånger till över 100 miljoner ton per år.

På 1960-talet var vattenbruket relativt nischat, med en produktion på några miljoner ton per år. Men sedan slutet av 1980-talet har årsproduktionen ökat snabbt. 1990 producerade världen bara 17 miljoner ton. Numera är produktionen över 100 miljoner ton.

Som vi ser har vattenbruksproduktionen nu blivit större än fångsten av vild fisk. Den har absorberat nästan all tillväxt i den globala efterfrågan av fiske under de senaste decennierna och kommer att fortsätta att spela en avgörande roll för att skydda vilda fiskbestånd när efterfrågan på sjömat fortsätter att öka.

Texten är översatt från Our world in data. Den engelska texten skriven av Hannah Ritchie and Max Roser. Licensierad enligt CC-BY. Detta är den första i en serie artiklar om världens fiske,

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!