Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Grundén

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Gustav Grundén är en ung fiskare som är född i Grundsund men numera bor i Önnered. Han har fiskeriföretaget Gustav Grundén AB som äger trålaren GG 173 Grace med hemmahamn i Önnered som dock i allmänhet ligger i Fiskebäck.

GG 173 Grace fiskade under den undersökta perioden i Kattegatt och Skagerak. Hamnar som besöktes av lite olika var Fiskebäck, Göteborg, Öckerö, Rönnäng, Smögen, Lysekil och Skagen. Det fiske som bedrivs är fiskfiske, räkfiske och kräftfiske.

De arter som främst landades under 2022 var kolja, kräfta, räka, torsk och sej. Dessutom landades rödtunga, rödspätta, kummel och vitling i mindre mängder samt små mängder av flera andra arter.

GG 173 Grace

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!