Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Atlantic

Med hjälp av Global Fishing Watch har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. LL 628 Atlantic AB är ett fiskeriföretag i Grundsund som ägs av familjen Olsson eller Ohlsson (olika släktmedlemmar stavar namnet olika). Företaget äger idag två trålare. LL 628 Atlantic och LL 627 Atlas med hade tidigare ytterligare en trålare, LL 626 Althea, som numera sålts. Dessutom har de den lilla fiskebåten LL 628 Kotten.

Under den undersökta perioden fiskade LL 628 Atlantic främst i Skagerak men också i Nordsjön. LL 627 Atlas fiskade nästan enbart i Skagerak och LL 626 Althea ytterst lite i Skagerak. Hamnar som besöktes av Atlantic var Smögen, Lysekil, Skagen och förstås Grundsund medan Atlas besökte Grebbestad, Smögen, Lysekil, Grundsund, Strandby och och kanske också Kungshamn.

Under 2022 landade LL 628 Atlantic främst räka men även en del sej, torsk och kolja samt små mängder kummel, rödtunga, rödspätta, kräfta och vitling. Dessutom en del andra arter i små mängder. För sin del landade LL 627 Atlas främst kräfta, så mycket räka som behövdes för att behålla räktillståndet och mindre mängder fisk av flera olika arter. LL 626 Althea landade små mängder kräfta och LL 629 Kotten användes till pelagiskt fiske av makrill.

LL 628 Atlantic

LL 627 Atlas

LL 626 Althea

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!