Ålsmugglare gripna i Europa

En gemensam operation samordnad av Europol, som involverar brottsbekämpande myndigheter över hela världen har inneburit ett slag mot den organiserade brottsligheten som sysslar med internationell handel med glasål. Operationen gick under namnet LAKE.

Årets upplaga av Operation LAKE pågick från oktober 2022 till juni 2023 och ledde till gripandet av 256 personer ansvariga för handeln med 25 ton levande glasål till ett värde av cirka 13 miljoner euro. 8 ton av denna ål var redan på väg ut ur EU mot Asien, där de skulle födas upp i fiskodlingar och säljas över hela världen när de nådde vuxen ålder.

Med en ökning på över 50 procent av arresteringar och beslag, markerade Operation LAKE:s senaste säsong ett nytt rekord som den mest framgångsrika hittills. Bland de 256 gripna fanns medborgare i Kina, Malaysia, Frankrike, Spanien och Portugal. Detta inkluderar två ledande personer och femtio av deras närmaste medarbetare.

Framgångarna för Operation LAKE har kraftigt stört de organiserade kriminella nätverk som är involverade i denna mångmiljardbeloppsverksamhet. Dessutom beslagtog myndigheterna tillgångar till ett värde av över en miljon euro och bankkonton som innehöll över två miljoner euro.

Brottsbekämpande insats som sista utväg för ål

Operation LAKE riktar sig mot handeln med den skyddade europeiska ålen. Det är ett av de mest förödande brotten mot vilda djur i världen. Den europeiska ålpopulationen (Anguilla anguilla) har minskat med 90 % under de senaste åren. Det gör att dessa brottsbekämpande åtgärder mot ålhandeln delvis vara orsaken till att arten inte utplånas helt.

Handeln med glasål är en av de mest omfattande och lukrativa illegala handeln med skyddade arter som finns. Det handlar om förtjänster för de kriminella på uppskattningsvis cirka 3 miljarder euro under toppår. Uppskattningar visar att incidenter som involverar handel med ål har minskat med 50 % sedan 2016, året efter att Operation LAKE inleddes. Sedan dess har mer än 750 personer gripits. 26 ton glasål har förhindrats från att smugglas och kunnat återföras till sina naturliga livsmiljöer.

Sofistikerad miljöbrottslighet

Flera kriminella nätverk är ansvariga för handeln med dessa fiskar från Europa till Asien. Inom dessa kriminella organisationer är EU-medborgare huvudsakligen ansvariga för illegalt fiske av unga ålar i europeiska vatten. Medborgare från destinationsländerna i Asien ordnar med logistik och transporter. I vissa fall köps glasål från tjuvfiskare, i andra fall handlar det lagligt fiskad glasål som säljs illegalt.

Vanligtvis fiskar lokala fiskare ålen i floder, med olagliga och förbjudna metoder som ofta orsakar extrema skador på flodfaunan. Det finns en laglig marknad för glasål inom EU och fisk kan flyttas genom Europa för odling eller utsättning. Brottslingar förlitar sig därför på och missbrukar lagligt verksamma EU-företag, under deras kontroll.

Efter fisket transporteras och förvaras ålarna i lager, hus och lägenheter över hela Europa. I allmänhet tenderar asiatiska medlemmar av det kriminella nätverket att vara ansvariga för att förbereda den levande fisken för transport.

Transportsätten inkluderar allt från kamouflerade paket märkta som varor med kommersiella flygningar till ål gömd i passagerarnas bagage eller transporterade i fordon. För att glasålen ska överleva resan till Asien krävs förseglade lådor eller plastpåsar utrustade för att ge en viss vattentemperatur och syretillförsel.

När ålarna väl kommer till Asien odlas de i fiskodlingar och distribueras sedan till olika marknader runt om i världen. Handeln med glasål, som betraktas som en delikatess i många asiatiska länder, är en av de mest påverkande formerna av handel med vilda djur över hela världen. Det misstänks att cirka 100 ton glasål kan smugglas från EU:s medlemsstater årligen. Priserna kan vara upp till flera tusen euro per kilo.

Europols roll

Europol samordnade den operativa verksamheten, var värd för en virtuell kommandopost, underlättade informationsutbytet och gav analytiskt och kriminaltekniskt stöd till nationella brottsbekämpande myndigheter över kontinenter. Under aktionsdagarna satte Europol ut experter till hot spots för att korskontrollera operativ information mot Europols databaser i realtid och ge ledtrådar till utredare på fältet.

Operation LAKE är inriktad på handel med utrotningshotade arter i Europeiska unionen och syftar till att avveckla våldsamma organiserade brottsgrupper som är inblandade i tillhörande illegal verksamhet.

En mängd länders myndigheter och olika EU-myndigheter deltog i operationen. Det var myndigheter från Österrike, Bulgarien, Kroatien, Tjeckien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Spanien, Sverige, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Colombia , Georgien, Moldavien, Marocko, Nordmakedonien, Serbien, Schweiz, Storbritannien och USA. Dessutom DG SANTE (Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet), EFCA (Europeiska byrån för fiskerikontroll), Eurojust och OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning ) och INTERPOL.

Glasål

När den på sina vandring från lekområdena i Sargassohavet närmar sig kontinentalsockeln börjar de växa och omvandlas från att vara tillplattad till att få en rundare form och når en längd på upp till 8 cm och en höjd på 1 cm. I detta stadium kallas de för ”glasålar”. De är då på väg upp i de europeiska vattendragen.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!