Var de demersala fiskeriföretagen fiskar – Hallandskusten

Med hjälp av Global Fishing Watch (GFW) har jag kartlagt var de demersala fiskeriföretagen fiskar mellan den 1 juli 2021 och 1 juli 2023. Fisket längs hallandskusten handlar i huvudsak om kräfttrålning. De flesta båtarna hör hemma  eller har sin bas i tre fiskelägen, Bua, Träslövsläge och Glommen.

De flesta företag omsätter ganska lite och endast ett fåtal företag är så stora att de fått egna artiklar. De företagen är AB VG 29 Christina, HJ Fiske AB och VG 95 Stjärnvik. Många av fiskeriföretagen i Halland är dessutom fortfarande enskilda firmor eller partrederier och antalet unga ägare är få.

Fiskeriföretag och fiskebåtar

Men det finns flera andra fiskebåtar och företag som fiskar längs Hallandskusten. Däribland ToRy AB med VG 74 Almy (Henrik Torkelsson och Mikael Rydsten), Johnny Nilsson och Anders Fabricius med VG 104 Tärnan i Bua samt Arne och Kjell Svahn med VG 37 Ganler.

Vidare finns Westland Fiskeri AB (Kristian Börjesson Sjöstrand) med VG 45 Westland, Jan och Per Johansson med VG 350 Althea, VG 55 i Läjet AB (Morgan Johansson) med VG 55 Ingarö och Svante Carlsson, Göran Gunnarsson med VG 59 Lipton, Patrik och Joakim Ingemarsson med VG 86 Atlas, Johan Karlsson med VG 97 Tärno, Ingemar Karlsson med VG 40 Nordvåg, VG 11 Ranskär AB (Kenneth Gustafsson) med VG 11 Ranskär och Jan-Åke Karlsson med VG1 Falken som alla har hemmahamn i Träslövsläge. För några av båtarna finns inga AIS-registreringar.

Dessutom har vi  K. Johansson med FG 31 Lyngskär, R. Johansson med FG 96 Cindy Vester och Görgen Andersson med FG 37 Evelina som alla har Glommen som hemmahamn

Slutligen också SIN 77 Melina som ägs av Simrishamns Fisketeknik AB men fiskar med Träslövsläge som bas för fisket. Företaget ägs formellt av Vilnis Ulups men den reella ägaren är hans son Björn Ulups. För SIN 77 Melina finns inga AIS-registreringar på GFW.

Fiske och landningar

Båtarna landade i huvudsak kräfta och bara små mängder fisk. Fisket bedrevs nästan uteslutande med ristförsedd trål.

VG 59 Lipton, VG 45 Westland landade liter mer rödspätta än andra båtar. Fisket bedrevs huvudsakligen i Kattegatt men VG 59 Lipton fiskade en del i Östersjön och FG 96 Cindy Vester en del i Skagerak längs Bohuskusten. Det senare fisket tycks även ha skett innanför trålfiskegränsen så det måste på något sätt ha handlat om forskningsfiske.VG 74 Almy tycks ha gjort en fiskeresa till Skagerak och några andra båtar besökte varv i Bohuslän.

VG 74 Almy

VG 104 Tärnan

VG 37 Ganler

VG 350 Althea

VG 59 Lipton

VG 45 Westland

VG 55 Ingarö

VG 86 Atlas

VG 97 Tärno

VG 11 Ranskär

VG 1 Falken

FG 31 Lyngskär

FG 37 Evelina

FG 96 Cindy Vester

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!