Finns det mindre sill och därför mindre lax?

En så kallad laxfiskeexpert från SLU, Johan Dannewitz, hävdar att det blivit färre laxar i Östersjön på grund av att det är brist på sill (strömming). Problemet är ju bara det att det inte finns några som helst belägg för att det finns mindre sill (strömming) i Östersjön. Sen mitten 1993 har det funnits lika mycket sill hela tiden. Beståndet har inte minskat. I Bottenhavet har beståndet av sill däremot minskat under samma period.

Något samband mellan mängden sill och mängden lax går inte heller att se. Mellan 1993 och 2006 minskade beståndet av lax enligt de beståndsuppskattningar som görs av Internationella Havsforskningsrådet ICES). Under den tiden minskade sillbeståndet i Bottenhavet också.

Efter det ökade laxbeståndet medan sillbeståndet fortsatte minska. Orsaken var sannolikt en kraftig minskning av laxfisket. De senaste två åren har laxbeståndet minskat igen och sillbeståndet i Bottenhavet minskade också. I Östersjön har sillbeståndet varit i stort sett konstant under hela perioden. Det finns inget synbart samband mellan mängden sill i Östersjön och Bottenhavet och mängden lax. Eller mellan mängden sillfiske och mängden lax. Däremot finns de ett tydligt samband mellan mängden laxfiske och mängden lax.

Att det minskade laxbeståndet under senare år skulle bero på minskad mängd sill förefaller därmed inte troligt. Laxfiskeexperten Dannewitz tycks inte ha tittat på den forskning som finns om det han uttalar sig om. Det finns gott om andra förklaringar till minskat laxbestånd. En mer trolig förklaring är exempelvis klimatförändringarna som innebär att vattnet blir varmare. Det orsakar problem för vårlekande sill och många andra fiskar. Ett annat problem kan vara att den svartmunnade smörbulten breder ut sig.

Sillbestånden

Laxbeståndet

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!